tailieunhanh - Đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ 1.000 km trở xuống

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ km trở xuống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký khai thác lần đầu tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có cự ly từ km trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Cấp Phù hiệu sổ nhật trình chạy xe Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả. Phòng Kế hoạch Vận tải Thẩm định hồ sơ trình ký văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trả kết quả giải quyết thủ tục 4. . hành chính cho tổ chức doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định 2. Phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến 3 Bản phô tô Đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của Thành phần hồ sơ hợp tác xã quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật bản phô tô có chứng thực Cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã trong đó có quy định về quyền trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý sử dụng điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã bản phô tô có chứng thực Bản phô tô Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của những xe trong danh sách đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình . kinh doanh phù hợp bản phô tô có chứng thực Số bộ hồ sơ 02 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.