tailieunhanh - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tư pháp Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp bản chính khai sinh có yếu tố nước ngoài đồng 01 bản chính. Quyết định số 17 2007 QĐ-UBND. Lệ phí cấp bản sao khai sinh đồng 01 có yếu tố nước ngoài bản sao. Quyết định số 17 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy khai sinh Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu 1. mẫu này và nộp tại Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và cho phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận giấy khai sinh. Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lê của các giấy tờ có trong hồ sơ 2. yêu cầu cá nhân bổ sung hoàn chỉnh nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh chưa hợp lệ. Cán bộ chuyên trách hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh trình Giám đốc Sở Tư pháp ký cấp cho cá 3. -Ấ Z . Ấ À nhân 1 bản chính giấy khai sinh bản sao được cấp theo yêu cầu cá nhân . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phần hồ sơ 2. Giấy chứng sinh 3. Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ nếu có . Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người nước 4. ngoài tại Việt Nam Hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân của cha hay mẹ thường trú tại Việt Nam. 5. Hộ chiếu Giấy chứng minh nhân dân hay hộ khẩu người đi khai. Trong trường hợp cha mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì phải có 6. giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký khai sinh có yếu tố nước .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.