tailieunhanh - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới. Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan phối hợp nếu có Ban nhân dân ấp. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường họp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài hiện đang sống tại khu vực biên giới thì đến Ủy dân nhân dân cấp xã khu vực biên giới nộp hồ sơ ký giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của người đó. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ ký giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân và trả kết quả cho người đó. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 02 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho người có yếu tố nước ngoài . Số bộ hồ sơ 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.