tailieunhanh - Đăng ký hợp nhất công ty Cổ phần

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hợp nhất công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hợp nhất công ty Cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh Cơ quan phối hợp nếu có Cục thuế Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tư Xã hội Cách thức thực hiện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí Đăng ký kinh doanh Quyết định số 83 2000 QĐ- đồng BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và 1. Đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tên bước Mô tả bước Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ 4 . À. Ẵ -Ẵ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để cấp mã số thuế Cơ quan thuế trả kết quả là mã số thuế đã được cấp cho Chuyên 6. .A A. viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đánh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký. Chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã 8. hội để khắc con dấu. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Nhận con dấu 9. í J X Â và giấy đăng ký mâu dấu 10 Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế con dấu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.