tailieunhanh - Ngữ pháp tiếng Hàn phần 2

Tham khảo tài liệu 'ngữ pháp tiếng hàn phần 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Z5 M Cậu là học sinh đúng không Lư u ĩ Trong văn viết hoặc cả trong văn nói có khi được viết hoặc nói ngắn ngọn thành S . Ví dụ - n A Anh là giáo sư Kim đúng không vậy - -T Vc4 Anh có thể giúp tôi được không - ồ Ịg- -ri tì w Công việc nhiều như vậy thì bận lắm nhỉ - 1 Nhất định đến dự đám cưới của tôi chứ 10. Động từ s 1 Danh từ ỹ 1 Là đuôi từ kết thúc câu. Biểu hiện một hành động trong tương lại sự dự đoán một dự định hoặc một sự thật chưa được xác định chính xác. Hay đây là đuôi từ kết thúc cho cấu trúc câu chia ở thì tương lai. Có nghĩa sẽ chắc là chắc có lẽ là có thể là. -e 1A - 1U Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm e phụ âm e sẽ bị lược bỏ Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm ngoại trừ phụ âm e Cấu trúc 7 7 1 Tớ sẽ đợi ù À 1 Chắc là đã đến nơi 1 Chắc là đã đến 1 Có lẽ là học sinh Lưu ý Đuôi từ này được dùng với chủ ngữ ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ 2 để diễn tả một hành động trong tương lai. Nếu chủ ngữ là đại từ ngôi thứ 3 thì đuôi từ này thể hiện nghĩa tiên đoán 1 việc có thể sẽ xảy ra. Ví dụ - ự tì 1 Có lẽ mai trời sẽ mưa - n. 7 fltì 1 Có thể bộ phim đấy hay - 7 1 Anh ấy sẽ đến - ồ Ã 1 Có lẽ họ là người nước ngoài 11. Động từ S I Là đuôi từ kết thúc câu biểu hiện một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần sự chắc chắn một lời hứa kế hoạch của người nói. Hay nói cách khác là đuôi từ kết thúc của cấu trúc câu chia ở thì tương lai gần. Có nghĩa sẽ chắc sẽ. -e l - A Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm e phụ âm e sẽ bị lược bỏ Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm ngoại trừ phụ âm e Cấu trúc ù l Tớ sẽ làm - Ì Á Mình sẽ ăn Lưu ý Chỉ đi với ngôi thứ nhất tôi chúng tôi ta chúng ta. Nó được dùng với động từ chỉ hành động và ẲÀ không dùng với tính từ. Ví dụ - 77 47 Hãy để tớ gọi điện nhé - 77k7- 4 77 777 Đi về rồi tớ sẽ liên lạc lại - 77 c7k Việc này tớ sẽ làm - 77 1 -4 14 77 7 Có thời gian mình sẽ đến 12. Động từ 7 Danh từ 7 Là đuôi từ kết thúc câu. Nhằm giải thích một sự thật hoặc đưa ra một lý do nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.