tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 16

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 16 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Câu 1 Cho 4 đơn chất F2 Cl2 Br2 I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là A. F2. B. C12. C. Br2. D. I2. Câu 2 Câu nào sau đây Không đúng A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ. B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1 0 1 3 5 7. C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p. D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod. Câu 3 Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá A. dương. B. âm. định được. Câu 4 Trong tự nhiên các halogen A. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. halogenua. C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. chất. C. không. D. không xác B. chỉ tồn tại ở dạng muối D. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp Câu 5 Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì A. thấy có khói trắng xuất hiện. B. thấy có kết tủa xuất hiện. C. thấy có khí thoát ra. D. không thấy có hiện tượng gì. Câu 6 HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl HBr HI là do A. flo có tính oxi hoá mạnh nhất. B. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất. C. HF có liên kết hiđro. D. liên kết H - F phân cực mạnh nhất. Câu 7 Trong các hợp chất flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo brom iod có cả số oxi hóa 1 3 5 7 là do so với clo brom iod thì A. flo có tính oxi hoá mạnh hơn. B. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn. C. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. D. nguyên tử flo không có phân lớp d. Câu 8 ở điều kiện thường clo là chất khí màu vàng lục có mùi xốc và nặng hơn không khí A. 1 25 lần. B. 2 45 lần. C. 1 26 lần. D. 2 25 lần. Câu 9 Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách A. điện phân nóng chảy NaCl. B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. C. phân huỷ khí HCl. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 KMnƠ4. Câu 10 A-07 Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách A. điện phân nóng chảy NaCl. B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. C. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl. D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 đun .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.