tailieunhanh - Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 4

Theo dõi các điều kiện khí t−ợng, thuỷ triều và trạng thái của biển. - Thông báo cho Thuyền trưởng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khi tàu trôi neo. - Bảo đảm máy chính và máy khác sẵn sàng theo chỉ thị của Thuyền trưởng. - Thông báo cho Thuyền trưởng khi tầm nhìn xa xấu đi và tuân theo các yêu cầu của các Quy tắc tránh va trên biển. - Bảo đảm rằng tàu luôn bật sáng các đèn, treo các bóng thích hợp và phát các âm hiệu thích hợp. . | DVCOL - Navigation Department A TLĐHH 2 - Theo dõi các điều kiện khí tượng thuỷ triều và trạng thái của biển. - Thông báo cho Thuyền trưởng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khi tàu trôi neo. - Bảo đảm máy chính và máy khác sẵn sàng theo chỉ thị của Thuyền trưởng. - Thông báo cho Thuyền trưởng khi tầm nhìn xa xấu đi và tuân theo các yêu cầu của các Quy tắc tránh va trên biển. - Bảo đảm rằng tàu luôn bật sáng các đèn treo các bóng thích hợp và phát các âm hiệu thích hợp. - Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm do tàu và tuân thủ các quy chế và quy trình phòng ngừa ô nhiễm phải áp dụng. d. Khi tàu đang buộc cầu phao trong cảng Khi tàu buộc tại cầu hoặc buộc phao Sỹ quan trực ca phải - Kiểm tra và bảo đảm rằng độ sâu vùng nước tàu đậu hoặc buộc phao là đủ đặc biệt là phải luôn duy trì chân hoa tiêu thích hợp trong quá trình làm hàng. - Kiểm tra và bảo đảm chiều cao trên mặt nước thích hợp có xem xét đến chiều cao phải áp dụng hoặc được yêu cầu dưới thiết bị bốc dỡ trong khi làm hàng. - Kiểm tra và bảo đảm buộc tàu thích hợp có chú ý đến các ảnh hưởng của thuỷ triều dòng chảy thời tiết giao thông và phương tiện cập mạn và chú ý thường xuyên đặc biệt đến độ căng các dây buộc tàu. - Bảo đảm rằng lối đi giữa tàu cầu hay bến tàu phải an toàn và thoả mãn yêu cầu luật định gồm một cầu thang mạn thích hợp hoặc cầu thang sinh hoạt có lưới an toàn được cột chặt thích hợp bên dưới và được chiếu sáng tốt khi tối trời. Phải có sẵn một phao tròn trên tàu gần cầu thang mạn hoặc cầu thang sinh hoạt. - Bảo đảm lối đi đường lên xuống hầm hàng các khu vực điều khiển thiết bị buộc tàu và các khu vực sinh hoạt đều được chiếu sáng tốt về đêm. - Duy trì một cách hiệu quả nhất liên lạc giữa tàu và những người có trách nhiệm trên bờ. Hệ thống liên lạc được chọn và ngôn ngữ sử dụng cùng số điện thoại và hoặc các kênh liên lạc cần thiết phải được ghi lại. - Cấm những người không có nhiệm vụ lên tàu. - Thông báo ngay cho Thuyền trưởng những biểu hiện của việc tàu dịch

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.