tailieunhanh - Trịnh Cung Mĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh từ khi có “Đổi mới”

Ảnh hưởng từ chính sách Đổi mới Có thể, ở một mặt khác, trong giới hạn của bản chất sáng tạo, sự đổi mới về phương diện sáng tác của giới mĩ thuật Việt Nam (trong hoàn cảnh riêng của nó) không hoàn toàn nhờ vào và cũng không chờ đến sự ra đời của chính sách Ðổi mới này. Không chỉ riêng đối với các hoạ sĩ Sài Gòn vốn đã có một thời làm nghệ thuật theo nhiều cách rất riêng và đã có những thành tựu đáng kể trong nền mĩ thuật Việt Nam hiện đại,. | Trịnh Cung Mĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh từ khi có Đổi mới I. Ảnh hưởng từ chính sách Đổ i mới Có thể ở một mặt khác trong giới hạn của bản chất sáng tạo sự đổi mới về phương diện sáng tác của giới mĩ thuật Việt Nam trong hoàn cảnh riêng của nó không hoàn toàn nhờ vào và cũng không chờ đến sự ra đời của chính sách Đổi mới này. Không chỉ riêng đối với các hoạ sĩ Sài Gòn vốn đã có một thời làm nghệ thuật theo nhiều cách rất riêng và đã có những thành tựu đáng kể trong nền mĩ thuật Việt Nam hiện đại các hoạ sĩ tiền phong Hà Nội như Nguyễn Sáng Bùi Xuân Phái Nguyễn Tư Nghiêm Dương Bích Liên . cũng đã ngoan cố lặng lẽ cố thủ một nền hội hoạ bên ngoài đường lối của nền mĩ thuật xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc từ 1954 cho đến trước ngày đất nước thống nhất và rồi đã trỗi dậy rực rỡ ngay khi tiếng súng vĩnh viễn ngừng nổ trên toàn đất nước. Đây chính là lớp than hồng sáng tạo mĩ thuật còn sống sót đã làm cháy bùng niềm tin vào cái mới cái tự do sáng tạo trong giới hoạ sĩ trẻ thế hệ miền Bắc trưởng thành sau 1975 trước khi có chính sách Đổi mới ra đời. Cho đến hôm nay Hội Mĩ thuật Việt Nam vẫn là một hội chính trị-nghề nghiệp ngoại trừ tiêu chí hiện đại nhưng phải đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc mĩ thuật Việt Nam trong nhiều thập niên qua không hề có một chính sách đổi mới nào. Tuy nhiên sự ban hành chính sách Đổi mới của nhà nước kể từ 1985 dù chỉ chủ yếu trong lãnh vực kinh tế nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ tụt hậu nhưng sự thay đổi lịch sử này như một trận bão lớn đã tạo ra hiệu ứng liên đới tất yếu đối với các lãnh vực khác trong đó có mĩ thuật. Riêng tại phía Nam với thành phố Hồ Chí Minh TPHCM là trung tâm - vốn là một thành phố hiện đại năng động nhất nước về nhiều mặt nhất là về kinh tế - đã vươn lên mạnh mẽ khi chính sách Đổi mới có hiệu lực và tất nhiên mĩ thuật đã không bỏ lỡ cơ hội ăn theo ngay để hồi sinh sau 10 năm ngưng trệ hoạt động vì một cơ chế quản lí lỗi thời. Và ngay khi có chính sách Đổi mới cũng như Hà Nội với Đặng Thuỵ Khuê Nguyễn Quân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.