tailieunhanh - assessing financial vulnerability an early warning system for emerging markets phần 1

thường được gọi là Vulgate Latin, đã được bình đẳng quyết định bởi nguồn cảm hứng của Thiên Chúa, và do đó cơ quan có bình đẳng với bản gốc tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Các kiến thức của hai ngôn ngữ, do đó, không phải là tất yếu cần thiết để Hội Thánh một, nghiên cứu của họ đã không một thời gian dài làm cho một phần cần thiết của | INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS ASSESSING FINANCIAL VULNERABILITY An Early Warning System for Emerging Markets I w Morris Goldstein Graciela Kaminsky and Carmen Reinhart Copyrighted Material Morris Goldstein Dennis Weatherstone Senior Fellow has held several senior staff positions at the International Monetary Fund 1970-94 including deputy director of its research department 1987-94 . He has written extensively on international economic policy and on international capital markets. He is author of The Asian Financial Crisis Causes Cures and Systemic Implications 1998 The Case for an International Banking Standard 1997 The Exchange Rate System and the IMF A Modest Agenda 1995 coeditor of Private Capital Flours to Emerging Markets after the Mexican Crisis 1996 7 and project director of Safeguarding Prosperity in a Global Financial System The Future International Financial Architecture 1999 for the Council on Foreign Relations Independent Task Force on International Financial Architecture. Gradela Kaminsky visiting fellow is a professor of economics and international relations at George Washington University. She was assistant professor of economics at the University of California San Diego 1985-92 and a staff economist at the Board of Governors of the Federal Reserve System 1992-98 before joining George Washington University. She has been a consultant and visiting scholar at the International Monetary Fund and the World Bank and has published extensively on issues in open economy macroeconomics. In the last few years her areas of research have been on financial crises contagion and herding behavior. Carmen Reinhart visiting fellow is a professor at the University of Maryland ỉn the School of Public Affairs and the Department of Economics. She is a research associate at the National Bureau of Economic Research. She was vice president at the investment bank Bear Steams for several years before joining the research department at the International Monetary Fund in .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.