tailieunhanh - Giáo trình điều động tàu part 7

Tàu chạy ngoài biển, chạy theo tốc độ biển (sea speed). Và khi chạy trong cảng, tàu phải chạy theo tốc độ cảng (harbor speed). Tốc độ chậm, dễ kiểm soát trớn tàu hơn và đương nhiên sẽ an toàn hơn. Người ta đùa rằng ”con tàu là con lừa”. Khi con lừa đứng yên, có “tới” hết máy nó cũng không “cựa” ngay. Khi nó đã có trớn, có “lùi” hết máy nó cũng chẵng chịu dừng ngay. Từ đó bạn mới thấy, muốn điều động tốt, đầu tiên là phải kiểm soát được tốc độ và quán tính tàu | 10ỌS 20ỌS Hình . Quĩ đạo kinh điển của một cơn bão ở Bắc và Nam bán cầu . Xác định khoảng cách tới mắt bão Phương pháp Pitdington Dựa vào sự giảm khí áp trOng từng giờ để dự toán khoảng cách tới mắt bão và ông đã ghi thành bảng sau. 1 mbar khoảng cách là 500 300 km 2 mbar khoảng cách là 300 200 km 4 5 mbar khoảng cách là 150 80 km Phương pháp Anghê 93 Dựa vào sự giảm khí áp so với khí áp trung bình địa phương trong từng giờ để dự đoán khoảng cách 1 giờ đo được khí áp là A 2 giờ đo được khí áp là B 3 giờ đo được khí áp là C 4 giờ đo được khí áp là D So với E là giá trị khí áp trung bình. Nếu khoảng giá trị giữa các A B C D so với E mà Giảm 5mbar D 900 - 300km Giảm 5-10mbar D 300 - 100km Giảm10-20mbar D 150 - 20km Trên 20 mbar thì khoảng cách dưới 20 km. Hình . Xác định hướng tới mắt bão Phương pháp Founier Nếu lượng giảm khí áp so với khí áp trung bình của địa phương ở 1 vùng nào đó mà nhỏ thì khoảng cách tới tâm bão lớn P - P1 D2 P-P Dj-. g đó P1 Khí áp đo lần 1 tương ứng với khoảng cách D1 P2 Khí áp đo lần 2 tương ứng với khoảng cách D2 P Khí áp trung bình địa phương . D1 có thể lấy ở bảng Pitdington hoặc Anghê. P-P Nếu Di được tính là 100 thì D2 100 1 p - P2 Mục đích để vẽ trên hải đồ vì tính D2 theo tỷ lệ bằng bao nhiêu của D1 khi trị số thang đo trên hải đồ không đạt tới. Ngày nay dùng bản đồ Facimile thu cả 1 khu vực trên đó có ký hiệu về bão . Cách tính và dự đoán đường đi của bão Vào khoảng thời gian như nhau đo và xác định hướng gió thực rồi tính phương vị tới mắt bão các phương vị này cách nhau 10 15o . Từ vị trí tàu K kẻ các phương vị đã tính được Kẻ 1 đường thẳng tuỳ ý cắt tất cả các đường phương vị - TB1 tại A TB2 B TB3 C . Đo chiều dài của đoạn AB giữa phương vị thứ nhất và hai đặt đoạn này từ B theo hướng về 94 phía phương vị thứ 3 ta được B1. Từ B1 kẻ đường thẳng song song với TB2 cắt TB3 tại D. Nối A với D ta được đường thẳng song song với đường di chuyển của bão hướng của đường này là hướng di chuyển của bão AD . Hình . Dự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.