tailieunhanh - XML-ngôn ngữ Web thế hệ kế tiếp

XML-đã trở thành thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực Internet, song có thể bạn còn chưa hiểu thấu đáo về nó cũng như những lợi ích mà nó mang lại. trong lĩnh vực Internet, song có thể bạn còn chưa hiểu thấu đáo về nó cùng những lợi ích mà nó mang lại. Đừng cho rằng XML là công nghệ khó lĩnh hội vì đằng sau những lời khoa trương liên quan tới ngôn Language: siêu ngôn ngữ có khả năng sinh ngôn ngữ khác). SGML được phát triển cho việc định cấu trúc và nội dung tài liệu. | Các chương trình dùng để tạo bảng công tác, sổ địa chỉ, và các dữ liệu được cấu trúc hóa thông thường lưu dữ liệu trên đĩa, sử dụng khuôn dạng text hay nhị phân. Một thuận lợi của khuôn dạng văn bản là cho phép người ta, nếu cần thiết, có thể xem dữ liệu mà không cần phải có chương trình đã tạo ra dữ liệu đó; nói cách khác, bạn có thể đọc nó với bất kì bộ soạn thảo văn bản nào mà bạn thích. Các khuôn dạng văn bản cũng cho phép người ta tìm lỗi dễ dàng hơn trong các ứng dụng. Giống như HTML, các file XML là những file văn bản được tạo ra không phải với mục đích để đọc, nhưng cũng không loại trừ trường hợp nếu cần thì vẫn có thể đọc được. Tuy nhiên XML lại có điểm không bằng HTML, các luật dùng trong file XML rất hạn chế. Chỉ cần quên một tag, hay một thuộc tính không đi kèm với nội dung (quots) sẽ làm cho toàn bộ file XML đó ngừng hoạt động, trong khi ở HTML những lỗi này có thể được bỏ qua. Bản ghi XML chính thức không cho phép các ứng dụng tìm hiểu đến lần thứ 2 nguyên nhân gây lỗi file XML; nếu file bị lỗi ứng dụng đó ngừng hoạt động ngay lập tức và báo lỗi.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN