tailieunhanh - Tính lịch sử riêng của nghệ thuật (*) Thái Bá Vân

Tham khảo tài liệu 'tính lịch sử riêng của nghệ thuật (*) thái bá vân', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tính lịch sử riêng của nghệ thuật Thái Bá Vân . Tôi xin phép góp thêm một ý kiến về sự khác nhau mà tôi cho là quan trọng giữa lịch sử và lịch sử nghệ thuật. Để hiểu kỹ lưỡng hơn về văn hóa văn nghệ ở tầm xa hội thảo chúng ta có nói nhiều đến lịch sử. Tôi xin phép góp thêm một ý kiến về sự khác nhau mà tôi cho là quan trọng giữa lịch sử và lịch sử nghệ thuật. 1. Đó là lịch sử nói chung phán xét những gì đã qua nhưng lịch sử nghệ thuật thì phán xét những gì còn lại. Khi các nhà lịch sử nói về chế độ nô lệ hay phong kiến là nói đến một cái gì đã vĩnh viễn qua đời không bao giờ quay trở lại. Nó là một xác chết của nhân lọai. Nhưng khi các nhà lịch sử nghệ thuật nói đến trống đồng Đông Sơn hay tượng Hy Lạp nghệ thuật Phật giáo ở nước Đại Việt hay nghệ thuật vương triều Lu-I XV là bàn đến một cái gì đang còn đang sống đang thở cùng chúng ta và hy vọng còn lưu truyền tận nhiều đời cho con cháu. Đối tượng phán xét là một xác chết hay đối tượng phán xét là một đời sống cần được tiến hành trên những tương quan nhân bản và nghề nghiệp hòan tòan khác nhau là bởi nó nhằm những yêu cầu và mục đích người khác nhau Thái độ của những bác sĩ mổ xác chết để truy tìm căn bệnh không phải là thái độ của người thầy thuốc mổ một mạng người để cứu chữa và kéo dài sự sống. Đời sống tinh thần đẹp đẽ của một nền nghệ thuật một tác phẩm nghệ thuật nghĩa là một tâm hồn nghệ sĩ bao giờ cũng là cái bù đắp mà nền văn minh nào cũng cầu mong được cộng thêm vào được nhân thêm lên nhiều lần cho sức khỏe của chính mình. Trái lại những vướng mắc và bệnh tật của những quan hệ lịch sử đã tàn dù là kinh tế hay chính trị sản xuất hay đạo dức là cái mà bất kỳ thời đại nào cũng a công xua đuổi. 2. Nếu lịch sử xã hội ịch sử các nền văn minh và khoa học có sự tiến hóa tuần tự từ thấp lên cao về hình thức cũng như nội dung như một mũi tên bay về phía trước không trở lại thì lịch sử nghệ thuật bằng những biến đổi của cách biểu đạt và xây dựng hình tượng của mình như một ngôn ngữ của cái đẹp lại không như vậy. .