tailieunhanh - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 9

là một trận chiến của các sản phẩm, nó là một trận chiến của các nhận thức”. Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này. Nó không phải là một bộ luật cụ thể được ban hành, mà là chuyên viên dày dạn Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này kinh doanh nhiệt tình muốn học tập từ các sai lầm | LUẬT THÀNH GÔNG Khi những thành cõng của họ bốc lên các công ty như General Motors Sears Roebuck và IBM trở thành ngạo mạn. Họ cảm thấy họ có thể làm bất kỳ cái gì họ muốn trẽn thị trường. Thành công dần đến thất bại. Hãy xem Digital Equipment Corporation công ty dã mang đến cho chúng ta loại máy tính mini. Ngay từ dầu DEC dã trở thành một công ty 14 tỷ thành công rực rỡ. Nhà sáng lập DEC là Kenneth Olsen. Thành công của ông đả khiến Ken trở thành một người tin tưởng vào cái nhìn riêng của ông về thế giới máy tính đến nỗi ông khinh rẻ máy tính cá nhân rồỉ các hệ thống mở và cuối cùng RISC reduced instruction set computing điện toán với bộ chỉ lệnh thu nhỏ . Nói cách khác Ken Olsen đã bỏ qua ba hứớng phát triển lớn nhất trong loại hình máy tính. Xu hướng giống như thuỷ triều bạn không đánh với nó. Ngày nay Ken Olsen đã không còn. Công ty càng lớn tổng giám đốc càng mất khả năng tiếp xúc với các tuyến đầu. Điều này có thể là yếu tố dơn lẻ quan trọng nhất hạn chế sự tăng trưởng của một cõng ty. Tất cả các yếu tố khác thiên về quy mõ. Tiếp thị là cuộc chiến và nguyên tắc đầu tiên của chiến tranh đó là nguyên tắc lực lượng. Quân đội lớn hơn công ty lớn hơn sẽ có u u thế. Nhưng công ty lớn hơn từ bỏ một phần u u điểm đó nếu nó không thể giữ mình tập trung vào trận chiến tiếp thị diễn ra trong ký ức của khách hàng. Trận đấu súng tại General Motors giữa Roger Smith và Ross Perot đã minh hoạ cho vấn đề. Khi ông còn điều hành GM Ross Pẹrpt đã bỏ ra các kỳ nghỉ cuối tuần để viếng thăm các nhà đại lý và mua các xe. Ong chỉ trích Roger 121 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi Smith vì dã không làm như vậy. Chúng ta phải tấn công hệ thống GM bằng vũ khí hạt nhân Perot nói. ông tán thành ném bom nguyên tử các ga ra nồng nhiệt các xe limousine có tài xế riêng lái các phòng ăn tối của cấp diều hành. Các xe limousine có tài xế riêng lái dành cho một công ty dang gắng bán các xe Nếu bạn là một CEO bận rộn làm sao để thu thập thõng tin khách quan về những gì dang thực sự xảy ra Làm sao để giải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN