tailieunhanh - Tính thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh Từ 1­1­2009, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ được | Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh Từ 1-1-2009, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế. Mức giảm trừ là 4 triệu đồng/tháng đối với người có thu nhập và 1,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. ( các bạn nhớ chú ý: người bị đánh thuế thu nhập, được giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đưa vào bậc chịu thuế với mức thuế suất 0%, ). Mỗi người phụ thuộc gồm: 1. Con chưa thành niên; 2. Vợ, chồng và con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động; 3. Con đang là sinh viên hoặc có thu nhập từ 500 ngàn đồng/tháng trở xuống; 4. Ông, bà, cha, mẹ. không có khả năng lao động có thu nhập từ đồng/tháng trở xuống. 5. Mức giảm trừ tối đa khoảng 10 triệu đồng, đủ nuôi 5 - 6 người phụ thuộc. Thuế sẽ được “đánh” thế nào? Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công. Bậc 1: 4 triệu đồng/tháng 0%; Bậc 2: Trên 4 - 6 triệu đồng/tháng: 5%; Bậc 3: Trên 6 - 9 triệu đồng: 10%; Bậc 4: Trên 9 - 14 triệu đồng/tháng: 15%; Bậc 5: trên 14 - 24 triệu đồng/tháng: 20%; Bậc 6: Trên 24 - 44 triệu đồng/tháng: 25%; Bậc 7: Trên 44 - 84 triệu đồng/tháng: 30%; Bậc 8: Trên 84 triệu đồng: 35%. ( Ví dụ có 10 triệu bị đánh thuế thì: 6 triệu bị đánh thuế 5%; 3 triệu bị đánh thuế 10% và 1 triệu bị đánh thuế 15% ) Biểu thuế suất toàn phần. Theo đó: - Lãi cho vay, lợi tức cổ phần, lợi tức từ góp vốn kinh doanh, lãi tiết kiệm trên 5 triệu đồng/tháng là 5%; - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 25%; - Thu nhập từ chuyển đổi bất động sản: 25%. Các thu nhập khác: - Thu nhập từ tiền bản quyền vượt 10 triệu đồng/lần: 5%; - Trúng xổ số, khuyến mãi quá 10 triệu đồng/giải thưởng: 10%; - Thu nhập từ thừa kế, quà tặng trên 10 triệu đồng/lần: 10%.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN