tailieunhanh - BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO " AKT ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TỐI ƯU CHO CẤU TRÚC CÂY "

Trí tuệ là gì? Theo từ điển Bách khoa toàn thư Webster: Trí tuệ là khả năng: Phản ứng thích hợp lại những tình huống mới thông qua điều chỉnh hành vi một cách thích hợp. Hiểu rõ mối liên hệ giữa các sự kiện của thế giới bên ngoài nhằm đưa ra những hành vi phù hợp để đạt được mục đích. | BÀI TẬP LỚN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỀ TÀI akt để tìm Đường đi tối ưu cho cấu trúc cây Sinh viên thực hiện 1. Trịnh Minh Châu. 2. Trần Thị Minh Hải. 3. Nguyễn Bá Nguyện. 4. Vũ Quý Thăng. 5. Phạm Trọng Toàn. Giảng viên hướng dẫn Ths Trần Hùng Cường. 1 LỜI NÓI Phân tích bài Mục đích bài Cách Cấu trúc dữ liệu và cách biểu diễn trạng thái của bài Lớp khai báo đối Hàm tạo mẫu chuỗi nhập Hàm xử lý chuỗi nhập Hàm xác định tọa độ cho các nút Hàm vẽ đồ Hàm giải thuật Các hàm cho giải Giao diện chương T ài liệu tham 2 LỜI NÓI ĐẦU Trí tuệ là gì Theo từ điển Bách khoa toàn thư Webster Trí tuệ là khả năng Phản ứng thích hợp lại những tình huống mới thông qua điều chỉ nh hành vi một cách thích hợp. Hiểu rõ mối liên hệ giữa các s ự kiện của thế giới bên ngoài nhằm đưa ra những hành vi phù hợp để đạt được mục đích. Vậy trí tuệ nhân tạo là gì Thuật ngữ trí tuệ nhân tạo Artifícal Intellegence được Jonh McCarthy đưa ra trong hội thảo ở Darthouth vào mùa hè năm 1956. Đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhân tạo. Với trí tuệ nhân tạo máy tính đã giúp con người giải quyết các vấn đề một cách thông minh nhất. Ta sẽ tìm hiểu một số phương pháp giải quyết vấn đề cơ bản. Cụ thể là phương pháp tìm kiếm trong không gian trạng thái với thuật giải AKT.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN