tailieunhanh - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 7

và là tiếp thị được chắt lọc đến cốt lõi cơ bản của nó. Một tài liệu phải đọc dành cho các sinh viên nghiêm túc và các chuyên viên dày dạn Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này. Nó không phải là một bộ luật cụ thể được ban hành, | Luật hy sinh trái ngược với luật mở rộng mặt hàng. Nếu muốn thành công ngày nay bạn phải cho đi một cái gì dó. Có ba thứ dể hy sình mặt hàng thị trường mục tiêu và thay dổi không ngừng. Thứ nhất mặt hàng ở đâu dã viết bạn phải bán càng nhiều bạn càng bán được nhiều Mật hàng tràn ngập là một sự xa xỉ cho người thua. Nếu muốn thành công bạn phải giảm bớt mặt hàng của bạn chứ không phải mở rộng nó. Hãy xem Emery Air Freight. Emery kinh doanh dịch vụ cước máy bay. Mọi thứ bạn muốn gửi dí bạn có thể gửỉ di thông qua Emery. Các gói nhỏ các gói lớn dịch vụ suốt đêm dịch vụ trễ hạn. Từ quan điểm tiếp thị Federal Express đã làm gì Nó tập trung vào một dịch vụ Các gói nhỏ suốt đêm. Ngày nay Federal Express là một công ty lớn hơn Emery nhiều. Sức mạnh của sự hy sỉnh của Federal Express nằm trong khả năng dặt từ overnight vào kỷ ức của khách hàng tương lai. Khi tuyệt dối quả quyết phải ở dó suốt đêm bạn sẽ gọi Federal Express. Sau dó Federal Express dã làm gì Công ty cũng làm giống như Emery. Nó bỏ vị trí suốt đêm của nó bằng cách mua tuyến vận tải Bay Tiger của Tiger International với giá 888 triệu. Giờ dầy Federal Express là một công ty vận tải hàng không trên toàn thế giới mầ không có vị trí toàn thế giới. Trong chỉ 21 tháng Federal Express lỗ tỷ trong các hoạt động quốc tê của nó. Tiếp thị là một trò chơi của cuộc chiến trí tuệ. Nó là một trận chiến của các nhận thức chứ không phải các sản phẩm hay dịch vụ. Trong ký ức của khách hàng tương lai 91 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi I Federal Express là công ty hoạt động suốt đêm. Federal Express sở hữu vị trí suốt đêm. Khí thị trường chuyển sang quốc tế Federal Express dối mặt với một vấn đề tiếp thị cổ điển. Nó nên gắng đưa một tên nội địa vào lĩnh vực quốc tế Hoặc nó nên tạo một tên mới toăn thế giới Hơn nữa làm sao dối phó với DHL một công ty đã đi vào lĩnh vực quốc tế đầu tiên Việc Federal Express rời xa ý tưởng overnight đã là điều không hay. Song điều tệ hại hơn dó là nó không thay ý tưởng bằng một ý tưởng mới. Eveready .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN