tailieunhanh - Khi nào nên bắt đầu liệu pháp kháng retrovirus trong điều trị HIV?

Môt trong những quyết định quan trọng nhất mà bệnh nhân HIV và bác sĩ phải đối mặt là khi nào nên bắt đầu điều trị. Các nghiên cứu gần đây cho thấy bắt đầu liệu pháp kháng retrovirus tích cực (HAART) sớm hơn sẽ tốt hơn. Song một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill chỉ ra rằng có thể có giới hạn về thời gian bắt đầu điều trị HAART. Ở bệnh nhân HIV, số lượng tế bào CD4 thấp thường báo hiệu bệnh tiến triển trong khi số. | Khi nào nên bắt đầu liệu pháp kháng retrovirus trong điều trị HIV Môt trong những quyết định quan trọng nhất mà bệnh nhân HIV và bác sĩ phải đối mặt là khi nào nên bắt đầu điều trị. Các nghiên cứu gần đây cho thấy bắt đầu liệu pháp kháng retrovirus tích cực HAART sớm hơn sẽ tốt hơn. Song một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill chỉ ra rằng có thể có giới hạn về thời gian bắt đầu điều trị HAART. Ở bệnh nhân HIV số lượng tế bào CD4 thấp thường báo hiệu bệnh tiến triển trong khi số lượng tế bào CD4 cao được xem là một dấu hiệu sức khỏe tốt hơn. -T r l I 1 A -A- r 4-Ằ 1 z r TS Jonsson Funk người đứng đầu nghiên cứu này nói hầu hết các nhà nghiên cứu và các bác sĩ r Ò 1 V A 1 V I IIA T 1 A 1 A đông ý rằng bệnh nhân HIV có lượng tế bào CD4 350 nên điều trị kháng retrovirus. Tuy nhiên còn chưa chắc chắn về lợi ích mà bệnh 1 r 1 Ầ - a -a- A A 4 Ă . 1 1 nhân có thể đạt được nếu bắt đầu điều trị khi lượng tế bào CD4 cao hơn. Nghiên cứu này nhằm mục đích giải đáp câu hỏi trên. Các nhà nghiên cứu thấy rằng tiến triển bệnh chậm hơn ở những bệnh nhân có lượng tế bào CD4 từ 350 đến 499 khi bắt đầu điều trị. Các kết quả cũng cho thấy nguy cơ bị AIDS hoặc tử vong giảm 41 ở bệnh nhân bắt đầu HAART khi lượng tế bào CD4 từ 200 đến 349. Nguy cơ tử vong giảm 29-49 khi bắt đầu điều trị HAART với lượng tế bào CD4 lần lượt là 200349 và 350-499. Tuy nhiên bắt đầu HAART với lượng tế bào CD4 từ mức 500 - 800 có vẻ không mang lại lợi .