tailieunhanh - Quyền năng của bây giờ

Tên tiếng Anh của cuốn sách là The Power of Now thường được dịch sang tiếng Việt là sức mạnh của hiện tại, và đôi khi là sức mạnh của hiện tiền phi thời gian, còn bản dịch mới này thì được dịch là Quyền năng của bây giờ. Được công nhận rộng rãi là một trong những cuốn sách tinh thần có ảnh hưởng nhất | Eckhart Tolle Quyền năng của BÂY GIỜ Hướng dẫn tới chứng ngộ tâm linh HÀ NỘI 7 2004 Eckhart Tolle The Power of NOW A Guide to spiritual enlightenment Hodder Stoughton Mục lục u tK Lời tựa. i Giới thiệu. 1 Nguồn gốc cuốn sách này. 1 Chân lí là ở bên trong bạn. 5 1. Bạn không là tâm trí của mình. 11 Chướng ngại lớn nhất cho chứng ngộ. 11 Giải phóng bản thân khỏi tâm trí. 19 Chứng ngộ vươn lên trên ý nghĩ. 24 Xúc động phản ứng của thân thể với tâm trí. 28 2. Ý thức con đường ra khỏi cái đau. 39 Không tạo ra nhiều cái đau trong hiện tại. 39 Sự đồng nhất bản ngã với cái đau thân thể . 42 Nguồn gốc của sợ hãi. 44 Việc tìm kiếm của bản ngã về cái toàn thể. 47 3. Đi sâu hơn vào bây giờ. 49 Đừng tìm cái ta của bạn trong tâm trí. 49 Chấm dứt ảo tưởng về thời gian. 51 Không cái gì tồn tại bên ngoài Bây giờ. 52 Chìa khoá cho chiều hướng tâm linh. 54 Truy nhập vào quyền năng của bây giờ. 56 Buông bỏ thời gian tâm lí. 60 Cái điên khùng của thời gian tâm lí. 63 Tiêu cực và đau khổ có gốc rễ trong thời gian . 64 Tìm ra cuộc sống bên dưới tình huống cuộc sống 67 Mọi vấn đề đều là ảo tưởng của tâm trí. 70 Bước nhảy lượng tử trong cuộc cách mạng của tâm thức . 73 Niềm vui của hiện hữu. 74 i 4. Chiến lược tâm trí để tránh bây giờ. 79 Đánh mất bây giờ ảo tưởng cốt lõi. 79 Vô thức thông thường và vô thức sâu. 81 Họ đang tìm kiếm cái gì . 84 Làm tan biến vô thức thông thường. 86 Thoát khỏi bất hạnh. 87 Dù bạn ỏ đâu hãy ở đó toàn bộ. 93 Mục đích bên trong của hanh trình cuộc sống của bạn. 101 Quá khứ không thể tồn tại trong hiện diện của bạn. 103 5. Trạng thái của hiện diện. 107 Nó không phải là điều bạn nghĩ nó là. 107 Ý nghĩa bí truyền của chờ đợi . 109 Cái đẹp nảy sinh trong sự tĩnh lặng của sự hiện diện của bạn. 111 Nhận ra tâm thức thuần khiết. 113 Christ thực tại của sự hiện diện thiêng liêng của bạn. 120 6. Thân thể bên trong. 125 Hãy là cái ta sâu nhất của bạn. 125 Nhìn ra ngoài lời. 127 Tìm ra cái vô hình của bạn và thực tại không thể huỷ diệt được. 129 Nối với thân thể bên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN