tailieunhanh - Chuyên đề tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, phần nội dung của chuyên đề được kết cấu làm 3 chương: Chương I - Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội, chương II - Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội, chương III - Một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội. | Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Lớp QTKDTH B-K34 Luận văn Một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội Nguyễn Ngọc Trung 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Lớp QTKDTH B-K34 LỜI MỞ ĐẦU Trên phạm vi toàn thế giới du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh. Du lịch đang là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập quốc dân của nền kinh tế của nhiều quốc gia. Đối với nước ta đầu tư phát triển du lịch Việt Nam là phù hợp với xu thế chung phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng đã xác định Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn là một vinh dự to lớn của toàn ngành du lịch trong tiến trình CNH HĐH đất nước. Đây cũng là một đòi hỏi lớn lao một trách nhiệm nặng nề đối với ngành du lịch và là sự nghiệp cách mạng của các cấp các ngành và toàn thể nhân dân. Để phát triển nhanh và bền vững phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế du lịch phải xác định được vị thế của mình phân tích kỹ thực trạng phát triển trong những năm qua chỉ ra được những điểm mạnh điểm yếu và những hạn chế cùng các nguyên nhân rút ra các bài học kinh nghiệm từ đó định hướng đúng tìm ra các giải pháp thích hợp cho sự phát triển trong thời gian tới. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội với mong muốn tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại Công ty và thoả mãn tối đa nhu cầu du lịch cho khách em đã quyết định chọn đề tài Một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội . Thông qua đề tài chuyên đề thực tập của mình em muốn nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh lữ hành ở Việt Nam nói chung và ở Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội nói riêng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN