tailieunhanh - TED HARRISON: Máu anh túc trong nhà thờ

LONDON – Nghệ sĩ Ted Harrison đang chụp hình với các tác phẩm sắp đặt tại Nhà thờ St Pauls London, ngày 11. 11. 11. .Trên 5000 bông hoa anh túc được rắc dưới vòm nhà thờ St Paul trong một tác phẩm sắp đặt dành cho ngày Tưởng Niệm, thứ Sáu . .Từ mặt đất những cánh hoa trông như rơi ngẫu nhiên, nhưng khi đứng trên ban công của Whispering Gallery ở bên trong nhà thờ, những bông anh túc tạo thành hình ba đứa trẻ đi lính: một từ Thế Chiến thứ nhất và hai từ những cuộc xung. | TED HARRISON Máu anh túc trong nhà thờ LONDON - Nghệ sĩ Ted Harrison đang chụp hình với các tác phâm sắp đặt tại Nhà thờ St Pauls London ngày 11. 11. 11. Trên 5000 bông hoa anh túc được rắc dưới vòm nhà thờ St Paul trong một tác phẩm sắp đặt dành cho ngày Tưởng Niệm thứ Sáu . Từ mặt đất những cánh hoa trông như rơi ngẫu nhiên nhưng khi đứng trên ban công của Whispering Gallery ở bên trong nhà thờ những bông anh túc tạo thành hình ba đứa trẻ đi lính một từ Thế Chiến thứ nhất và hai từ những cuộc xung đột gần đây. Ảnh P. Hackett .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN