tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình vận dụng nguyên lý chu trình cổ điển trong tải dao động p6

Sở dĩ như vậy là vì: - Lớp tuyết bám bên ngoài dàn lạnh tạo thành lớp cách nhiệt, ngăn cản quá trình trao đổi nhiệt giữa môi chất và không khí trong buồng lạnh. Do đó nhiệt độ buồng lạnh không đạt yêu cầu, thời gian làm lạnh kéo dài. Mặt khác môi chất lạnh trong dàn lạnh do không nhận được nhiệt để hoá hơi nên, một lượng lớn hơi ẩm được hút về máy nén gây ra ngập lỏng máy nén | I- động cơ diesel II- HT động lực cho máy lạnh III- HT cấp khí và làm lạnh 1- Máy nén ly tâm 2- Tua bin 3- Làm mát không khỉ bằng nước 4- Làm mát không khỉ bằng frêôn 5- Van tiết lưu 6- Máy lạnh ly tâm 7- Bình ngưng 8- Tua bin khỉ frêôn 9- Bình chứa frêôn 10- Bơm frêôn 11- Bình ngưng của hệ sinh công nhờ frêôn Hình 1-7 Làm mát không khí cấp cho động cơ diesel Xử lý lạnh các sản phẩm khác nhau 1. Ngũ cốc và thực vật Nhiều loại ngũ cốc vào dịp đông xuân trong quá trình phát triển đòi hỏi một thời kỳ giá lạnh ngay sau khi nảy mầm. Tuy nhiên nếu bị đóng băng hoặc đợt giá lạnh khắc nghiệt thì mầm có thể bị chết. Để tránh thời tiết bất lợi có thể làm thiệt hại mùa màng có thể xử lý lạnh nhân tạo. Quá trình xử lý lạnh nhân tạo phải tuỳ thuộc vào giống và loại ngũ cốc. Có những loại không cần xử lý lạnh. Bằng cách xử lý lạnh của giống hoa tuylip ng-ời ta có thể làm cho hoa nở sớm hơn. Hiệu quả cũng tuỳ thuộc vào loài và giống hoa. Đối với một số loài hoa khác việc xử lý lạnh đ-ợc coi là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của hoa. Các gốc hổng nếu đ-ợc bảo quản ở 0 đến 0 5oC và độ ẩm 98 sẽ có giấc ngủ đông và không bị s-ơng giá làm hỏng. Các nhánh cẩm ch-ớng tách từ gốc mẹ có thể bảo quản trong cactông hơn 6 tháng ở nhiệt độ 0 5oC. 2. Bảo quản hoa Hoa cắt đ-ợc chia làm ba giai đoạn a. Giai đoạn phát triển trên gốc hoa mẹ. 42 b. Giai đoạn vận chuyển và đem bán. c. Giai đoạn cắm hoa ở trong nhà của khách hàng. Giai đoạn b tiến hành trong thời gian càng ngắn càng tốt và bảo quản trong điều kiện để các nụ hoa không được nở ra. Thời gian cắt thích hợp rất quan trọng đối vói vấn đề trên. Ở nhiệt độ càng thấp cường độ thở của hoa càng giảm và thời gian hoa tươi càng dài. Đối vói rất nhiều giống hoa có nhiệt độ giói hạn nếu bảo quản dưói nhiệt độ đó khi lấy ra khỏi buồng lạnh hoa không thể nở được nữa. Ví dụ hoa phong lan không thể bảo quản dưói 7v10 C. ngược lại hoa tím có thể bảo quản đến 3oC và hoa hồng từ 0v1 C. Bảo quản hoa thuỷ tiên và hoa cẩm chưóng ở 1 đến 2oC là tốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN