tailieunhanh - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 5

Phó chủ tịch Tiếp thị và Bán hàng, Southwest Airlines Co. Một cuốn sách phải đọc dành cho các chuyên viên kinh doanh nhiệt tình muốn học tập từ các sai lầm của những người khác để xây dựng các chiến lược chống đạn thành công. -James G. Mitchell, Phó chủ tịch nhóm North America, Tambrands. | LUẬT TAY Đổi Hãy xem các trò chơi video. Vào cuối những năm tám mươi thị trường dược thống lĩnh bởi Nintendo vởi 75 phần trăm thị phần. Hai nhãn hiệu cũng chạy đó là Sega và NEC. Ngày này Nintendo và Sega là ngang nhau và NEC cách xa đằng sau. về lâu đài tiếp thị là một cuộc đua hai trò chơi. Tuy nhiên các khung thời gian có thể thay đổi. Thị trường trò chơi video chuyến biến nhanh tự phát triển trong hai hay ba mùa. Thị trường điện thoại dường dài có thể kéo dài hai hay ba thập kỷ. Hãy xem ngành công nghiệp máy bay. American Airlines với 20 phần trăm thị phần có mũi chỉa ra phía trước và sẽ ắt kết thúc như Coca-Cola của bầu trời. Trận chiến thú vị đỏ là gìửa Delta và United ngang nhau ở mức 18 phần trăm cho mỗi bên. Một trong hai sẽ nổi lên như Pepsi nhản hiệu kìa sẽ chúi đầu với Royal Crown về lâu dàỉ tiếp thị là một cuộc đua hai chiếc máy bay. Các kết quả này có được định trước không Tất nhiên là không. Có các luật tiếp thị khác cũng có thể tác động dến các kết quả. Hơn nửa các chương trình tiếp thị của bạn có thể có ảnh hưởng mạnh đến doanh số của bạn miễn là chúng hoà nhịp với các luật tiếp thị. Khi bạn là một Số 3 yếu giống như Royal Crown bạn sẽ không tiến triển nhiều bằng cách xuất dầu lộ diện và tấn công hai nhà lãnh đạo mạnh. Cái họ có thể thực hiện đó là khơi ra một thị trường ruột có lời cho chính họ chương 5 Luật tiêu điểm . Biết rõ tiếp thị là một cuộc đua hai con ngựa về lâu đài có thể giúp bạn hoạch định chiến lược trong ngấn hạn. Lắm khi không có Số 2 rõ ràng. Điều xảy ra kế ưếp sẽ 61 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi tùy thuộc váo mức độ tài giỏi của các dối thủ. Hãy xem lĩnh vực máy xách tay. Toshiba đứng đầu với 21 phần trăm thị phần. Nhưng có năm công ty đứng vị trí thư hai. Zenith Compaq NEC Tandy và Sharp mỗi công ty có khoảng 8 đến 10 phần trăm thị phần. Quả thú vị khỉ xem sáu con ngựa chạy đến một khúc quanh chỉ đủ chổ cho hai con. Toshiba và ai Con ngựa nào sẽ chiếm thứ hai Trên quan điểm của nền kinh tế cái đặc biệt bỉ thảm đó là các tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN