tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- BÀI SỐ 8

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 BÀI SỐ 8 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu Tờn nhiờn liệu Sản phẩm đốt cháy nhiên liệu Sản phẩm chớnh Sản phẩm khỏc Than đá CO2 H2O Khúi cỏt hạt nhỏ SO2 . . . Than cốc CO2 SO2 Khớ thiờn nhiờn CO2 H2O Củi gỗ CO2 SO2 Xăng dầu CO2 H2O SO2 Nhiên liệu được coi là sạch hơn cả ít gây ô nhiễm môi trường trong số các nhiên liệu trên là A. than đá than cốc. B. khí thiên nhiờn. C. củi gỗ. D. xăng dầu. 1. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước gồm A. cỏc ion kim loại nặng Hg Pb Sb . . . B. cỏc anion NO3 SO4- PO4- . . . C. thuốc bảo vệ thực vật phõn bún húa học. D. Cả A B C. 2. Những loại thuốc nào sau đây được chế tạo bằng con đường hóa học A. Sõm nhung tam thất qui. B. Thuốc khỏng sinh penixilin ampixilin cỏc vitamin A B C D . . . C. Rõu ngụ bụng mó đề kim ngân hoa . . . D. Cả A B C. 3. Sau bài thực hành húa học trong một số chất thải ở dạng dung dịch chứa cỏc ion 2 z__2 -3 2 TT 2 Cu Zn Fe Pb Hg . . .Dùng chất nào sau đây đê sử lí sơ bộ chất thải trên A. HNO3. B. Giấm ăn. C. Etanol. D. Nước vôi trong dư. 4. Trong khi làm cỏc thớ nghiệm ở lớp hoặc trong cỏc giờ thực hành húa học cú một số khớ thải Cl2 H2S SO2 NO2 HCl. Biện pháp đê khử các khí trên là A. dùng bông tẩm giấm ăn nút ngay ống nghiệm sau khi đó quan sỏt hiện tượng. B. sục khí vào cốc đựng thuốc tím hoặc bông tẩm thuốc tím nút ngay ống nghiệm sau khi đó quan sỏt hiện tượng. C. dùng bông tẩm xút hoặc nước vôi trong nút ngay ống nghiệm sau khi đó quan sỏt hiện tượng. D. sục khí vào cốc đựng nước. 5. Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy người ta tiến hành như sau lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb NO3 2 dư thỡ thu được 0 3585 mg chất kết tủa màu đen. a Hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đó cú khớ nào trong cỏc khớ sau đây A. H2S. B. CO2. C. SO2. D. NH3. b Tính hàm lượng khí đó trong không khí và xem xét sự nhiễm bẩn không khí trên có vượt mức hàm lượng cho phép không Biết hiệu suất .