tailieunhanh - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 3

22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG ĐỔI đã chỉ ra và hướng dẫn nhiều điều hữu ích, thú vị để bạn đọc vận dụng vào trường hợp của mình nhằm tránh chuốc lấy những rủi ro và nguy hiểm cho doanh nghiệp, cũng như sẽ thành công trong việc tự giới thiệu và khẳng định thương hiệu của mình. | LUẬT KÝ ỨC hãy gắng thay đổi một ký ức. Điều đó giải thích sự bí ẩn của ý kiến đúng mực có thể xuất hiện hầu như lập tức trong kỷ ức của một cá nhân. Một ngày nọ bạn chưa hề nghe nói về một cá nhân. Ngày hôm sau cá nhân đó nổi tiếng. Cảm giác bất ngờ không phải là một hiện tượng bất thường. Nếu muốn gây một ấn tượng mạnh trên một người khác bạn không thể mở đường chui vào kỷ ức của họ rồi tữ từ tạo dựng một ý kiến thuận lợi qua một quãng thời gian. Ký ức không làm việc theo cách đỏ. Bạn phải phá đường vào ký ức. Lý do bạn phá thay vì chui đó là người ta không thích thay dổi ký ức của họ. Một khỉ họ đã nhận thức bạn theo một cách náo đó nó sẽ tồn tại như vậy. Trong ký ức họ liệt bạn như một loại người nhất định. Bạn không thể trở thành một người khác trong kỷ ức họ. Một trong những bí ẩn của tiếp thị đó là vai trò của tiền. Một ngày nọ vài dô la có thể làm nên một phép mầu lớn. Ngày hôm sau hàng triệu dô la không thể cứu một công ty khỏi chết chìm. Khi bạn có một ký ức mở dể tác động thậm chí một khoản ưền nhỏ cũng có thể mang lại kết quả to lớn. Apple phất lên về máy tính với mà Mike Markkula đóng góp. Vấn dề của Apple trong việc thâm nhập ký ức của các khách hàng tương lai được trợ giúp bởi tên đơn giản dề nhớ của nó. Mặt khác các nhà cạnh tranh của Apple dã đặt các tên phức tạp khó nhớ. Vào những ngày đầu năm máy tính cá nhân đã ở vào vị trí sẵn sàng trên bệ phóng Apple II Commodore Pet 1MSAI 8080 M1TS Altair 8800 và Radio Shack TRS-80. Hãy tự hỏi tên nào dơn giản nhất và đễ nhớ nhất 31 4 Luật Nhận Thức Tiếp thị không phải là một trận chiến của các sản phẩm nó là một trận chiến của các nhận thức. 32 Nhiều người cho rằng tiếp thị lã một trận chiến của các sản phẩm. Họ hình dung về lâu dài sản phẩm tốt nhất sẽ thắng. Những người tiếp thị bận tám với việc nghiên cứu và thu thập các sự việc có thực. Họ phân tích tình huống dể bảo đảm sự thật nằm về phía họ. Sau dó họ tự tin lao vào vũ đài tiếp thị đinh ninh họ có sản phẩm tốt nhất và chung cuộc sản phẩm tốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN