tailieunhanh - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 2

Tham khảo tài liệu '22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 A J Luật Dẩn Đầu Tốt nhất nên đi đầu hơn là tốt hơn. 16 Nhiều người tin rằng vấn đề cơ bản trong tiếp thị đó là triển vọng có sức thuyết phục rằng bạn có một sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn. Không đúng. Nếu bạn có một thị phần nhỏ vả phải chiến dấu với các nhà cạnh tranh lớn hơn được tài trợ mạnh hơn thì chiến lược tiếp thị của bạn ắt sẽ không tốt ngay từ đầu. Bạn đã vỉ phạm luật đầu tiên của tiếp thị. Vấn đề cơ bản trong tiếp thị dó là tạo một loại hình mà bạn có thể là người thâm nhập dầu tiên. Nó là luật dần đầu tốt nhất nên là người đầu tiên hơn là người tốt hơn. Thâm nhập vào ký ức đầu tiên thường dễ hơn nhiều so với nỗ lực thuyết phục ai dó rằng bạn có một sản phẩm tốt hơn sản phẩm đâ có đầu tíèn ở dó. Bạn có thể minh họa luật dẫn đầu bằng cách tự hỏi hai câu hỏi 1 Cho biết tên người đầu tiên một mình bay vượt Đại tãy dương Charles Lindbergh đúng không 2 Cho biết tên người thứ hai một mình bay vượt Đại tây dương Không đễ trả lời như trên đúng không Người thứ hai một mình bay vượt Đại tây dương là Bert Hinkler. Bert là một phi công giỏi hơn Charlie ông bay nhanh hơn tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Hơn nữa ai dã từng nghe nói về Bert Hinkler ông dã bỏ nhà và bà Hinkler không được tin ông kể từ đỏ. Dẫu cách tiếp cận của Lindbergh hiển nhiên vượt trôi hơn song hầu hết các công ty đều di con đường của Bert Hinkler. Họ đợi cho dến khi một thị trường phát triển. Sau đó họ nhảy vào với một sản phẩm tốt hơn thường đính kèm tên công ty của họ. Trong môi trường cạnh tranh ngày 17 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi nay một sản phẩm ăn theo với một tên mở rộng mặt hàng sẽ ít có hy vọng trở thành một nhãn hiệu lớn sinh lời chương 12 Luật mở rộng mặt hàng . Nhãn hiệu hàng đầu trong bất kỹ loại hình nào hầu như luôn lá nhãn hiệu đầu tiên đi vào ký ức của khách hàng tương lai. Hertz trong ngành thuê xe. IBM trong ngành máy tính. Coca-Cola trong ngành cola. Sau Thế chiến 11 Heineken là bia được nhập khẩu đầu tiên đà tạo nên tên tuổi cho chính nó ở Mỹ. Do đó bốn thập kỷ đâu là bia .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN