tailieunhanh - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

tìm kiếm những nhà cung cấp tiềm năng, so sánh giá cả rồi sau đó mua sản phẩm từ nhà cung cấp với chi phí thấp nhất. | Đề tài: Thảo Luận Chương 3 : Các Quy Trình Của Chuỗi Cung Ứng. GVHD: Ths. Nguyễn Tú Anh Bài Thảo Luận: Môn: Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Lê Ngọc Mai An Quý Quỳnh Vũ Thị Văn Trần Vũ Hải Hằng Khổng Văn Hiền Đỗ Quang Tuyến Phạm Xuân Bình Nhóm thực hiện: Hoạch định và thu mua Sản xuất và phân phối Chương 3 Các quy trình của chuỗi cung ứng Hoạch định Thu mua (Tìm kiếm nguồn hàng) Hoạch định và thu mua Quy trình hoạch định bao gồm tất cả các công đoạn cần thiết liên quan đến việc lên kế hoạch và tổ chức hoạt động cho 3 quy trình - thu mua, sản xuất và phân phối. Các công đoạn này bao gồm: dự báo lượng cầu, định giá sản phẩm và quản lý lưu kho. Hoạch định Dự báo lượng cầu Các biến số dự báo Hoạch định Những biến số dự báo 1. Nguồn cung Số lượng sản phẩm có sẵn 2. Lượng cầu Toàn bộ nhu cầu thị trường về sản phẩm 3. Đặc điểm sản phẩm Những đặc điểm sản phẩm tác động đến nhu cầu 4. Môi trường cạnh tranh Hành động của các nhà cung cấp sản phẩm | Đề tài: Thảo Luận Chương 3 : Các Quy Trình Của Chuỗi Cung Ứng. GVHD: Ths. Nguyễn Tú Anh Bài Thảo Luận: Môn: Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Lê Ngọc Mai An Quý Quỳnh Vũ Thị Văn Trần Vũ Hải Hằng Khổng Văn Hiền Đỗ Quang Tuyến Phạm Xuân Bình Nhóm thực hiện: Hoạch định và thu mua Sản xuất và phân phối Chương 3 Các quy trình của chuỗi cung ứng Hoạch định Thu mua (Tìm kiếm nguồn hàng) Hoạch định và thu mua Quy trình hoạch định bao gồm tất cả các công đoạn cần thiết liên quan đến việc lên kế hoạch và tổ chức hoạt động cho 3 quy trình - thu mua, sản xuất và phân phối. Các công đoạn này bao gồm: dự báo lượng cầu, định giá sản phẩm và quản lý lưu kho. Hoạch định Dự báo lượng cầu Các biến số dự báo Hoạch định Những biến số dự báo 1. Nguồn cung Số lượng sản phẩm có sẵn 2. Lượng cầu Toàn bộ nhu cầu thị trường về sản phẩm 3. Đặc điểm sản phẩm Những đặc điểm sản phẩm tác động đến nhu cầu 4. Môi trường cạnh tranh Hành động của các nhà cung cấp sản phẩm trên thị trường Dự báo lượng cầu Các phương pháp dự báo Hoạch định Phương pháp dự báo 1. Định tính Dựa trên trực giác hay những ý kiến chủ quan của cá nhân 2. Hệ quả Cho rằng nhu cầu có liên quan mật thiết đến những nhân tố nào đó 3. Chuỗi thời gian Dựa trên mô hình nhu cầu đã có từ trước 4. Mô phỏng Kết hợp phương pháp hệ quả và chuỗi thời gian b) Định giá sản phẩm Các công ty cùng toàn bộ chuỗi cung ứng có thể tác động đến nhu cầu bằng cách sử dụng công cụ giá cả. Tùy thuộc vào cơ cấu chi phí của công ty để thực hiện chiến dịch khuyến mãi trong suốt thời kỳ nhu cầu thấp để bù đắp chi phí hay trong suốt những giai đoạn cao điểm để tăng doanh số. Nếu một công ty có khả năng thích ứng để thay đổi quy mô nhân công, năng suất sản xuất cũng như chi phí chuyên chở hàng tồn kho quá tốn kém thì tốt nhất nên tập trung vào việc kích cầu trong những mùa cao điểm. Nếu công ty không đủ khả năng để thay đổi quy mô nhân công và công suất, đồng thời chi phí vận chuyển hàng tồn kho là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN