tailieunhanh - Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group

Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là cơ sở để nâng cao tiền lương, cải thiện đời sống cho công nhân, giúp cho doanh nghiệp có bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty. | NguyÔn V n Minh MSV D1046 Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group LuẼn v n tèt nghiOp Líp 6A16 NguyÔn V n Minh MSV D1046 LỜI NÓI ĐẦU Trong phạm vi một doanh nghiệp sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là cơ sở để nâng cao tiền lương cải thiện đời sống cho công nhân giúp cho doanh nghiệp có bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group là đơn vị sản xuất có trang thiết bị hiện đại trên dây chuyền công nghệ tiên tiến chất lượng ngày càng hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng. Các mặt quản lý trong những năm gần đây đã đạt được hiệu quả nhưng vẫn còn có những mặt hạn chế. Và vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty vẫn luôn là vấn đề được quan tâm và cần được nâng cao. Trong quá trình thực tập tại công ty em đã đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực sử dụng lao động của Công ty với mục đích vận dụng lý thuyết để phân tích đánh giá và điều quan trọng nữa là tìm giải pháp cho vấn đề này. Em đã lựa chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group cho luận văn của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn gồm 2 chương Chương I Thực trạng công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group Chương II Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group LuẼn v n tèt nghiOp Líp 6A16 NguyÔn V n Minh MSV D1046 CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÔNG GROUP I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÔNG GROUP 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. Công ty TNHH Thương mại Việt Thông GROUP được thành lập trên cơ sở góp vốn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN