tailieunhanh - Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị

Nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã dẫn đến những thay đổi về tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế. Các doanh nghiệp đã nhận thức được cạnh tranh là động lực cho sự tồn tại và phát triển. Vì vậy nâng cao chất lượng sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó có ý nghĩa thực tiễn to lớn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thoả mãn ở. | Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã dẫn đến những thay đổi về tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế. Các doanh nghiệp đã nhận thức được cạnh tranh là động lực cho sự tồn tại và phát triển. Vì vậy nâng cao chất lượng sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp là một vấn đề vô cùng quan trọng nó có ý nghĩa thực tiễn to lớn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh thoả mãn ở mức cao nhất nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong nhiều năm qua bằng sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên Công ty Cổ phần Hữu Nghị đã từng bước tạo lập và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình và sản phẩm của Công ty đã chiếm được thị trường lớn trong nước so với đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên hiện nay Công ty cũng đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các đơn vị khác như Công ty bánh kẹo Kinh Đô Công ty bánh kẹo Hải Hà Công ty bánh kẹo Hải Châu. cùng rất nhiều công ty bánh kẹo nước ngoài đến từ Trung Quốc Thái Lan Mỹ. Do đó nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường là một việc làm rất cần thiết hiện nay. Từ nhận thức trên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị em đã chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị để viết luận văn tốt nghiệp . Ngoài phần mở đầu và kết luận bản luận văn được chia làm 3 phần Phần I Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị. Phần II Thực trạng chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị. Phần III Những biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị. 2 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNGI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HỮU NGHỊ 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bánh kẹo Hữu Nghị. Công ty bánh kẹo Hữu Nghị được thành lập ngày 08 12 1992 theo quyết định số 5520 QĐ - UB của UBND Thành phố Hà Nội. Từ năm 1997 đến nay Công ty đã có những bước tăng trưởng về tiến bộ kỹ thuật trong đó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN