tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p6', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khoa Xây Dựng Cầu Đườn Chiều dài bước Compa được tính theo công thức. 1 M m Trong đó Ah Chênh lệch giữa hai đường đồng mức gần nhau Ah 8m. id 0 9 0 95 idmax 0 oo . idmax Dộ đốc dọc lớn nhất cho phép đối với cấp đường 0 00 . Có thể lấy id idmax- 0 02 phòng trường hợp tuyến vào đường cong bị rút ngắn chiều dài mà tăng thêm độ dốc dọc thực tế khi xe chạy. id 0 018 x 0 95 0 0171 1 M Tỷ lệ bản đồ 1 M 1 20000 Thay số liệu vào công thức trên ta được T_ 8000 1 0 . Vậy chọn l 24 mm. . Lập các đường dẫn hướng tuyến Đường dẫn hướng tuyến là một đường gãy khúc cắt các đường đồng mức đường này có độ dốc không đổi id. Để vạch các đường dẫn hướng tuyến một cách dễ dàng mà phù hợp với thực tế cần phải xem xét kỹ các yếu tố của địa hình vì vậy ta cần vạch các hướng tuyến theo các nguyên tắc sau - Đường dẫn hướng tuyến cố gắng bám sát đường chim bay để giảm chiều dài tuyến. - Tránh tuyến gãy khúc cua đột ngột. - Cho phép sử dụng độ dốc dọc lớn nhất và các bán kính đường cong nằm tối thiểu nhưng phải đảm bảo tầm nhìn đối với địa hình. - Ở những đoạn cần triển tuyến cố gắng bám theo một độ dốc dọc nào đó. trong trường hợp khó khăn về b ình đồ thì cố gắng bám theo đường đồng mức và có lên xuống chút ít để đảm bảo yêu cầu thoát nước. Dựa vào các chỉ tiêu tính toán bình đồ và xem xét kỹ vào yếu tố địa hình ta kết hợp các phương pháp vạch đường dẫn tuyến. Khoa Xây Dựng Cầu Đườn - Vạch theo lối đi tự do khi tuyến đi qua vùng đồi thoải. - Vạch theo lối đi sườn khi tuyến đi qua vùng sườn đồi thoải và quanh co địa chất ổn định. đường dẫn hướng được xác định theo độ dốc đều. - Một số đoạn có địa hình khó khăn ta vạch đường dẫn hướng tuyến theo lối đi gò bó bằng cách dùng bước compa. . Các phương án tuyến Phương án 1 Tuyến có chiều dài L 2970 60m gồm 3 đường cong nằm trong đó đường cong nằm có bán kính nhỏ nhất R 400m hệ số triển tuyến bằng 1 12. Tuyến có 13 cống thoát nước tính toán độ dốc dọc tự nhiên trung bình bằng 9 0. Phương án 2 Tuyến có chiều dài L 2903 18m gồm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN