tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p5', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khoa Xây Dựng Cầu Đườn y Khoảng cách từ giữa vệt bánh xe đến mép phần xe chạy m . x y được xác định theo công thức của Zamakhaép . x 0 5 0 005V y 0 5 0 005V Suy ra x y 0 5 0 005 x 40 0 7 m . Vậy bề rộng làn xe B 2 5 2 0 7 0 7 3 65m. 2 Theo tài liệu Bảng 6 tài liệu 1 với cấp đường thiết kế là IV và tốc độ thiết kế 60 Km h thì B 3 5m. Thực tế khi hai xe chạy ngược chiều nhau thường giảm tốc độ xuống đồng thời xét theo chức năng của tuyến đường và thường kinh phí hạn hẹp nên ta chọn bề rộng làn xe theo quy phạm B 3 5m. . Số làn xe Số làn xe yêu cầu được tính theo công thức N . n cd Zx Nlth . Trong đó nlx Số làn xe yêu cầu . Nlth Năng lực thông hành tối đa khi không có phân cách trái chiều và ôtô chạy chung với xe thô sơ thì theo mục tài liệu 1 ta có Nlth 1000 xcqđ h làn . Z Hệ số sử dụng năng lực thông hành với Vtt 60km h thì Z 0 55. Ncdgio Lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm Ncdgio xcqđ h . Trong đó Nqđ15 lưu lượng xe con quy đổi ở năm thứ 15. n Nqđ15 Nhh15. Tp K i 820. 0 5 0 0 0 1656 40 xcqđ a hệ số tính đổi kinh nghiệm a 0 08 0 12. Chọn a 0 1. Vậy Ncdgio 0 50 165 64 xcqđ h . Khoa Xây Dựng Cầu Đườn Thay các giá trị vào ta có 165 64 nix . 0 3 làn . 0 Theo bảng 6 tài liệu 1 với đường cấp IV tốc độ 60 Km h số làn xe yêu cầu là 2 làn. Vậy ta chọn nlx 2 làn. . Chiều rộng mặt đưòng và nền đường Chiều rộng phần xe chạy được tính như sau Bm Bd m Trong đó Bm chiều rộng toàn bộ phần xe chạy m B bề rộng một làn xe. n số làn xe. Bd tổng bề rộng dãi phân cách Bd 0 Bm 5 0 7 m. Chiều rộng nền đường. Bn Bm 2 B lề. m . Trong đó Bn chiều rộng toàn bộ nền đường. B1ề bề rộng lề đường. Theo bảng 6 tài liệu 1 đối với cấp thiết kế của đường là IV thì Blề 1m Bn 7 9 m . . Môđuyn đàn hồi yêu cầu và loại mặt đường . Xác định tải trọng tính toán Căn cứ vào chức năng của tuyến đường đường ôtô chạy chọn Theo Bảng của tài liệu 4 . Khoa Xây Dựng Cầu Đườn - Tải trọng trục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN