tailieunhanh - Luận văn: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch vận tải và thương mại ECOVICO

Thành phố Đà Nẵng là một trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất miền Trung – Tây Nguyên, với hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối đầy đủ, lại nằm trong tam giác nổi tiếng về du lịch với 3 đỉnh của tam giác ấy là di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, Huế, sự nổi tiếng của 3 di sản này đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến với Đà Nẵng. Điều này không những mang lại cho người dân Đà Nẵng một nguồn thu lớn mà còn tạo. | Luân văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch vận tải và thương mại ECOVICO SVTH Trần Ngọc Hưởng - Lớp B13QTH 1 Khóa luận tôt nghiệp GVHD TS. Phùng Tấn Viết LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thành phô Đà Nang là một trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất miền Trung -Tây Nguyên với hệ thông cơ sở hạ tầng tương đôi đầy đủ lại nằm trong tam giác nổi tiếng về du lịch với 3 đỉnh của tam giác ấy là di sản văn hóa thế giới Hội An Mỹ Sơn Huế sự nổi tiếng của 3 di sản này đã thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến với Đà Nang. Điều này không những mang lại cho người dân Đà Nang một nguồn thu lớn mà còn tạo nên thói quen tiêu dùng du lịch cho các tầng lớp nhân dân làm cho du lịch trở thành một hiện quần chúng hóa tạo điều kiện cho các công ty lữ hành phát triển trong đó có công ty TNHH Du Lịch Vận Tải và Thương Mại ECOVICO. ECOVICO là một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành còn non trẻ lực lượng lao động còn ít cở sở vật chất còn thiếu thôn nhưng công ty đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc tại thị trường kinh doanh lữ hành. Nhưng chịu sự ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế thế giới thì lượng khách đến với công ty có xu hướng giảm trong thời gian qua do đó để tồn tại và phát triển được trên thị trường kinh doanh lữ hành như hiện nay thì phải xây dựng một chiến lược marketing hoàn thiện cho công ty. Đây cũng là một bài toán khó của ban lãng đạo công ty hiện nay. Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại WTO cũng mang lại cho công ty nhiều cơ hội cũng như thử thách mới. Việc cam kết cạnh tranh tự do theo lộ trình của WTO thì đôi thủ cạnh tranh của công ty trên thị trường kinh doanh lữ hành không chỉ là các công ty trong nước nữa mà còn có các công ty tập đoàn nước ngoài. Mặt khác sô lượng các công ty lữ hành tại Đà Nang quá nhiều đã gây nên sự cạnh tranh khôc liệt giữa các công ty với nhau. Do đó để tồn tại và phát triển lâu dài thì công ty phải có những chiến lược marketing phù hợp với tình hình thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN