tailieunhanh - Tầm nhìn 2030 cho mỹ thuật Việt Nam: 19 năm nữa ai người cười ta?

Bà Nguyễn Hải Yến 21. 11. 2011 có lẽ là một ngày đáng nhớ với người yêu mỹ thuật như tôi, vì tôi được có mặt trong một chương trình rất quan trọng cho mỹ thuật Việt Nam: Hội thảo về “thực trạng mỹ thuật Việt Nam và mục tiêu quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (nguyên văn). Hội thảo do Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức, đây cũng là cơ quan chủ trì soạn thảo Quy. | Tầm nhìn 2030 cho mỹ thuật Việt Nam 19 năm nữa ai người cười ta Bà Nguyễn Hải Yến 21. 11. 2011 có lẽ là một ngày đáng nhớ với người yêu mỹ thuật như tôi vì tôi được có mặt trong một chương trình rất quan trọng cho mỹ thuật Việt Nam Hội thảo về thực trạng mỹ thuật Việt Nam và mục tiêu quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nguyên văn . Hội thảo do Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức đây cũng là cơ quan chủ trì soạn thảo Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020. Mục đích của hội thảo theo báo cáo đề dẫn của ông Cục trưởng Vi Kiến Thành để nghe các ý kiến tham luận thảo luận của các nhà quản lý các nhà nghiên cứu nhà khoa học các nghệ sĩ về định hướng và Quy hoạch phát triển của ngành mỹ thuật trong những năm tới hướng tới 5 mục tiêu của ngành là - Có nhiều tác phẩm công trình mỹ thuật phục vụ đời sống nhân dân nâng cao mức hưởng thụ về mỹ thuật cho nhân dân góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. - Bảo tồn gìn giữ và phát triển mỹ thuật truyền thống - Đào tạo và bồi dưỡng tài năng mỹ thuật - Giao lưu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật - Xây dựng thị trường mỹ thuật trong nước phát triển bền vững. Hội thảo còn khá vắng người. Theo lịch của BTC hội thảo bắt đầu từ 8h30. Nhưng lúc đó vẫn khá vắng chỉ chừng mươi người. Khoảng 15 phút sau hội thảo đông hơn chút ông Vi Kiến Thành lên mở đầu chương trình với một tâm sự chân thành đại ý cơ quan của ông mời rất nhiều bên có liên quan và cùng trong Bộ VHTTDL tham dự hội thảo như Cục hợp tác quốc tế Vụ đào tạo Vụ tổ chức Đại học Mỹ thuật Việt Nam. nhưng đến giờ này gọi điện thoại đại diện các bên vẫn bảo đang trên đường đến nhưng cũng đang bị tắc đường . Điều này vừa phản ánh một thực tế là Hà Nội tắc đường nhiều vừa cho thấy một thực tế khác liên quan là chúng ta đang làm một việc cần thiết quan trọng ý nói việc soạn thảo Quy hoạch nhưng cũng bị coi là phù phiếm không biết có thực tiễn gì không. Thực tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN