tailieunhanh - Tại Sàn Art: Không thiếu vắng mà tràn đầy

Buổi khai mạc triển lãm tại Sàn Art thật đầm ấm, vui vẻ. Ta có, Tây có; Tây nhiều hơn ta. Tiếng Anh, tiếng Việt rôm rả thay cho nhạc. Nhưng người vui nhất có lẽ là họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn. Trước giờ khai mạc mà 5 tác phẩm của anh đã có người mua. Và đây, những tác phẩm trong triển lãm (tên tranh, chi tiết, giá theo tờ thông tin của Sàn Art). Các bạn nên đến xem tận nơi, hình chụp không thể nào bằng bên ngoài. .“Room of the Prince”, 2011, sơn dầu trên canvas, 130. | Tại Sàn Art Không thiếu vắng mà tràn đầy Buổi khai mạc triển lãm tại Sàn Art thật đầm ấm vui vẻ. Ta có Tây có Tây nhiều hơn ta. Tiếng Anh tiếng Việt rôm rả. thay cho nhạc. Nhưng người vui nhất có lẽ là họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn. Trước giờ khai mạc mà 5 tác phẩm của anh đã có người mua. Và đây những tác phẩm trong triển lãm tên tranh chi tiết giá. theo tờ thông tin của Sàn Art . Các bạn nên đến xem tận nơi hình chụp không thể nào bằng bên ngoài. Room of the Prince 2011 sơn dầu trên canvas 130 x 150cm. Giá đã bán. Interior 2 2011 sơn dầu trên canvas 120 x 150cm. Giá đã bán. Evening 2011 sơn dầu trên canvas 130 x 150cm. Giá đã .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN