tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vị trí tuyến đường chức năng và nhiệm vụ của nó p2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khoa Xây Dựng Cầu Đườn - Là tiền đề phát triển giao thông nông thôn và giao thông chuyên dùng đáp ứng nhu cầu thiết yếu về y tế giáo dục từng bước cải thiện đời sống đồng bào trong khu vực. - Để thực hiện mục tiêu kinh tế đặt ra thì việc trao đổi hàng hóa vật tư thiết bị . giữa hai vùng và với các tỉnh bạn là hết sức cần thiết và cấp bách. - Phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đã được xác định trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chiến lược phát triển giao thông vận tải của tỉnh nhà giai đoạn 1995-2010. Khoa Xây Dựng Cầu Đườn . Xác định cấp hạng . Các căn cứ - Căn cứ vào chức năng của tuyến Là tuyến đường nối hai trung tâm của địa phương. - Căn cứ vào địa hình khu vực tuyến đi qua là vùng đồng bằng và đồi. - Căn cứ vào lưu lượng xe chạy trên tuyến ở năm tương lai là Nqđ15. n Nqđ15 Nhh15. Tp Ki i 820. 0 5 0 0 0 1656 40 xcqđ . Trong đó Xe tải nặng 18 . Xe tải trung 51 . Xe tải nhẹ 24 Xe con 7 . - Căn cứ vào TCVN4054-2005 . Chọn cấp thiết kế của đường Căn cứ vào chức năng của tuyến đường ta chọn cấp thiết kế của tuyến là cấp IV. . Tính toán - chọn các chỉ tiêu kỹ thuật . Tốc độ thiết kế Căn cứ vào cấp thiết kế đã được chọn ở trên và địa hình là vùng đồng bằng và đồi nên ta chọn tốc độ thiết kế là Vtt 60 km h. . Xác định độ dốc dọc lớn nhất -Xác định độ dốc dọc id dựa vào hai điều kiện sau Điều kiện cơ học Điều kiện kinh tế . Điều kện cơ học - idmax được xác định từ 2 điều kiện sau Sức kéo phải lớn hơn tổng sức cản của đường. Sức kéo phải nhỏ hơn sức bám giữa lốp xe và mặt đường. trình cân bằng sức kéo idmax D - f . Khoa Xây Dựng Cầu Đườn Trong đó D nhân tố động lực của mỗi loại xe tra ở hình 2-5a và 2-5b trang 29 của tài liệu 3 . f Hệ số sức cản lăn được chọn tùy theo từng loại mặt đường sẽ được thiết kế căn cứ vào tốc độ thiết kế đã được chọn ở trên ta có f f0 1 0 01 V-50 . Tra bảng 2 của tài liệu 2 ứng với loại mặt đường nhựa ta có fo 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN