tailieunhanh - Luận văn: Một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của Công ty TNHH Hisa trên thị trường

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của công ty tnhh hisa trên thị trường', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyan 0 thùc tEp tèt nghiốp Luận văn Một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của Công ty TNHH Hasa trên thị trường Đặng Quý Hoài QTKDTH AI K34 - 1 - Chuyan 0 thùc tEp tèt nghiốp PHẦN MỞ ĐẦU Trong điều kiện nước ta hiện nay khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt quyết liệt sự đứng vững và khẳng định vị trí của một doanh nghiệp trên thị trường là cực kỳ khó khăn nhất là đối với những doanh nghiệp tư nhân. Thị trường chính là đối tượng chủ yếu dẫn dắt hành động của các doanh nghiệp thông qua các nhu cầu của nó. Đe tồn tại và hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì bắt buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới thị trường mà cụ thể là chiến lược phát triển thị trường. Việc phân tích thị trường và áp dụng các chiến lược phát triển thị trường có tính chất quyết định thành công hay thất bại trong kinh doanh quyết định việc doanh nghiệp có giữ vững và khai thác được thị trường hay không. Công ty TNHH Hasa là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ năm 1993. Trải qua những thăng trầm của sự chuyển đổi cơ chế kinh tế hiện nay Công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức của cơ chế thị trường. Là một Công ty đa ngành khó khăn đến với Công ty là việc kinh doanh một số ngành chủ chốt bị kém hiệu quả. Hàng điện lạnh điện gia dụng là một trong những lĩnh vực đó. Nguyên nhân chính của sự kinh doanh kém hiệu quả đó là việc phân tích dự báo về nhu cầu của thị trường chưa tốt. Đây cũng chính là vấn đề cấp bách mà tập thể lãnh đạo Công ty TNHH Hasa đang quan tâm tới. Để góp phần tháo gỡ những khó khăn trở ngại đó tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là Một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của Công ty TNHH Hasa trên thị trường . Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần Phần I Tổng quan về Công ty TNHH Hasa Phần II Phân tích vị thế của Công ty TNHH Hasa trên thị trường Phần III Một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của Công ty trên thị trường Đặng Quý Hoài QTKDTH A K34 - 2 - Chuyan 0 thùc tEp tèt nghiốp Do thời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN