tailieunhanh - Sau triển lãm ALL: chắc phải giải nghệ thật rồi

Trước khi vào bài, mời các bạn xem một số tác phẩm của Maurizio Cattelan. Sinh năm 1960 tại Ý, nghệ sĩ này cực nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc bằng nhựa đầy tính hài hước, mỉa mai. .Không đề, 2007. Chất liệu: Ngựa nhồi Không sợ tình yêu | Sau triển lãm ALL chắc phải giải nghệ thật rồi Trước khi vào bài mời các bạn xem một số tác phẩm của Maurizio Cattelan. Sinh năm 1960 tại Ý nghệ sĩ này cực nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc bằng nhựa đầy tính hài hước mỉa mai. Không đề 2007. Chất liệu Ngựa nhồi Không sợ tình .