tailieunhanh - Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Cùng tham khảo Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, luận văn này gồm 3 chương trình bày vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. | Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà nội - 1 - Chu Bích Ngọc - TC46QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường một doanh nghiêp muốn hoạt động thì không thể không có vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung và vốn lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh nghiệp từ dự trữ sản xuất đến lưu thông. Vốn lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru hiệu quả. Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trình độ quản lý tài chính còn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam vốn lưu động chưa được quản lý sử dụng có hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao. Trong quá trình thực tập tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà nội em nhận thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở Công ty nơi có tỷ trọng vốn lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn phức tạp vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động đang là một chủ đề mà Công ty rất quan tâm. Với nhận thức như vậy bằng những kiến thức quý báu về tài chính doanh nghiệp vốn lưu động tích luỹ được trong thời gian học tập nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà nội em đã chọn đề tại Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà nội làm đề tài viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề gồm có 3 chương Chương I. Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Chương II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà nội Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà nội Do những hạn chế về trình độ nhận thức và thời gian thực tập luận văn này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy cô giáo các anh chị trong phòng tài chính - kế toán Công ty đầu tư xây dựng số 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN