tailieunhanh - Sáng tác Điêu khắc và Nghệ thuật không gian tại Bảo tàng Mường (phần 2)

Ý tưởng: Sáu thân cây gỗ dựng đứng, trên đầu được ghép hình chiếc tổ – ngôi nhà, thể hiện cái nhìn riêng biệt về điêu khắc trong không gian tự nhiên của nghệ sĩ, có lẽ lấy gợi ý từ ngôi nhà sàn hoặc những tổ chim. Cây cũng là một hình tượng điêu khắc được Nguyễn Ngọc Lâm theo đuổi vài năm gần đây. Tác phẩm “Cây đất Mường”, Nguyễn Ngọc Lâm | Sáng tác Điêu khắc và Nghệ thuật không gian tại Bảo tàng Mường phần 2 Ý tưởng Sáu thân cây gỗ dựng đứng trên đầu được ghép hình chiếc tổ - ngôi nhà thể hiện cái nhìn riêng biệt về điêu khắc trong không gian tự nhiên của nghệ sĩ có lẽ lấy gợi ý từ ngôi nhà sàn hoặc những tổ chim. Cây cũng là một hình tượng điêu khắc được Nguyễn Ngọc Lâm theo đuổi vài năm gần đây. Tác phẩm Cây đất Mường Nguyễn Ngọc Lâm NHÀ CÂY Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Lâm Tác phẩm Nhà - cây Chất liệu Gỗ đinh sắt sắt hàn Ý tưởng Một điêu khắc đặt trong không gian tự nhiên. Ngôi nhà gỗ đóng và ghép bằng các mảnh thân cây được treo cục sắt hàn lơ lửng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN