tailieunhanh - Giáo trình điều động tàu part 2

Các số liệu trên đều có trong tài liệu của tàu. Theo qui định SOLAS, đặc tính vòng quay trở của tàu (turning circle) và tốc độ điều động trong cảng (harbor speed) phải dán trên buồng lái. | nghiệm ta rút ra chỉ số ổn định hướng nếu chỉ số ổn định hướng E 8 thì con tàu đó có tính ổn định hướng tốt. Nếu E 7 thì ổn định hướng kém nhưng tính quay trở tốt. Trong thực tế có thể coi tàu có tính ổn định hướng tốt nếu trong điều kiện gió tác động không quá cấp 3 B và số lần bẻ lái là không lớn hơn 4 lần trong 1 phút cùng với góc bẻ lái khỏi mặt phẳng trục dọc không quá 2 độ đến 3 độ ở mỗi mạn. Ví dụ Tàu X có chiều dài 136 4m khi thử nghiệm đặt giá trị góc lái a 200 tốc độ tàu Vt 14 hải lý giờ 7 2 m giây xác định được Tm 149 7 giây. Vậy Độ dài của một dao động hoàn chỉnh Sm 149 7 x 7 2 8m . X 2 . _ s 10778 _ . . . . Chỉ số ổn định hướng E 7 9 8. Tức là con tàu này có tính ổn định trên L 136 4 hướng đi tốt. . Tính năng quay trở Tính năng quay trở là sự phản ứng nhanh chóng của tàu với góc bẻ lái hay khả năng thay đổi hướng chuyển động và di chuyển của nó theo quỹ đạo cong khi bánh lái lệch khỏi vị trí số không. Các thông số chuyển động trên quỹ đạo này phụ thuộc vào những điều kiện ngoại cảnh ban đầu như gió nước tốc độ và trạng thái của tàu. Các tàu ngày nay có thiết bị điều khiển chính là bánh lái ngoài ra các tàu hiện đại còn trang bị thêm các chân vịt mạn Thrusters . Một số tàu chuyên dụng không những lấy bánh lái làm cơ quan điều khiển mà nó còn có khả năng thay đổi hướng của lực đẩy theo yêu cầu. Khi chạy trên hướng đi đã định thường con tàu không thể tự động giữ hướng mà mũi luôn bị đảo quanh hướng đi đây chính là hiện tượng đảo lái theo một chu kỳ nào đó . Cường độ đảo lái phụ thuộc vào tác động của các ngoại lực như sóng gió . Hình . Hiện tượng đảo lái a Điểm đặt trọng tâm sau lực cản . I o -A I tâm trước lực cản ià à I .I. II. I. . AK 1 Trên hình giả thiết răng aươi tác đụng của lực này làm tàu lệch khỏi hướng đi đã định một góc a . Gọi tổng lực cản tác dụng lên chuyển động của tàu là R được đặt vào điểm O và tổng các ngoại lực tác dụng lên con tàu là P được đặt vào tâm trọng lực G. Cả hai trường hợp R và P

TỪ KHÓA LIÊN QUAN