tailieunhanh - Ứng dụng vật liệu polyme giữ nước trong canh tác nông nghiệp

Nước là yếu tố cần thiết trong nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt trong canh tác nông nghiệp. Thiếu nước, công tác tưới tiêu không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng. Trong những năm gần đây tình trạng hạn hán thường xảy ra không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Tình trạng hạn hán đã gây tổn thất đáng kể cho ngành nông nghiệp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới có lượng mưa hàng năm lớn nhưng. | Ứng dụng vật liệu polyme giữ nước trong canh tác nông nghiệp Nước là yếu tố cần thiết trong nhiều lĩnh vực đời sống đặc biệt trong canh tác nông nghiệp. Thiếu nước công tác tưới tiêu không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng. Trong những năm gần đây tình trạng hạn hán thường xảy ra không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Tình trạng hạn hán đã gây tổn thất đáng kể cho ngành nông nghiệp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới có lượng mưa hàng năm lớn nhưng phân bố không đều tập trung khoảng 70-80 vào mùa mưa gây ra hiện tượng thừa nước ngập úng còn mùa khô kéo dài 4-5 tháng nhưng lượng mưa chỉ chiếm 20-30 do vậy nhiều nơi cây trồng thiếu nước trầm trọng đặc biệt là khu vực các tỉnh Tây Nguyên miền Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Ở Lâm Đồng việc khắc phục tình trạng khô hạn và góp phần cải thiện công tác tưới tiêu có vai trò quan trọng nhiệm vụ hiện nay được đặt ra là bằng cách nào lưu giữ được trong đất một phần lượng nước dư thừa trong mùa mưa và tiết kiệm tối đa lượng nước tưới trong mùa khô. Bên cạnh nhiều biện pháp như xây dựng các công trình thủy lợi áp dụng các phương pháp canh tác. thì hiện nay đã và đang có nhiều nghiên cứu tổng hợp vật liệu trương nước từ một số loại polyme tự nhiên và tổng hợp ở một số cơ sở nghiên cứu trong nước và của Tỉnh nhằm giữ ẩm cho đất trong một thời gian dài lượng nước lưu giữ trong vật liệu sẽ được ly giải từ từ cung cấp cho cây trồng. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giảm chi phí tưới tiêu cho nông nghiệp vào mùa khô của Tỉnh. Ứng dụng của polyme trong nông nghiệp Polyme hấp thụ nước là sản phẩm có khả năng giữ được trên 100g nước 1g polyme khô. Sản phẩm này được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như Sản xuất các sản phẩm chăm sóc vệ sinh làm phụ gia chống thấm trong xây dựng sản xuất hoa khô đệm chống thấm. Trong nông nghiệp nó được sử dụng để giữ ẩm và cải tạo đất vận chuyển cây trồng đi xa sử dụng cùng phân bón và phụ gia