tailieunhanh - Sáng tác Điêu khắc và Nghệ thuật không gian tại Bảo tàng Mường (phần 1)

Những tác phẩm điêu khắc và sắp đặt ngoài trời được nghệ sĩ sáng tác hoàn toàn trong thời gian ở trại, tận dụng những vật liệu sẵn có và một ít chuẩn bị từ Hà Nội. Tổng cộng có 21 tác phẩm của 16 nghệ sĩ. Các tác phẩm này được đặt ngoài trời, theo triền đồi một khu đất rộng chừng 1,5ha, được quy hoạch vườn cây và lối đi rải đá như một vườn cảnh lớn. Việc bày đặt ngoài trời, sáng tác từ những vật liệu tự nhiên cũng có ý nghĩa tương tác với. | Sáng tác Điêu khắc và Nghệ thuật không gian tại Bảo tàng Mường phần 1 Những tác phẩm điêu khắc và sắp đặt ngoài trời được nghệ sĩ sáng tác hoàn toàn trong thời gian ở trại tận dụng những vật liệu sẵn có và một ít chuẩn bị từ Hà Nội. Tổng cộng có 21 tác phẩm của 16 nghệ sĩ. Các tác phẩm này được đặt ngoài trời theo triền đồi một khu đất rộng chừng 1 5ha được quy hoạch vườn cây và lối đi rải đá như một vườn cảnh lớn. Việc bày đặt ngoài trời sáng tác từ những vật liệu tự nhiên cũng có ý nghĩa tương tác với môi trường ở quá trình sáng tác và tự tác phẩm sẽ tiêu hủy sau một thời gian dài. Xin giới thiệu lần lượt các tác phẩm NƯỚC - THỜI GIAN TRÔI ĐI Nghệ sĩ Đào Châu Hải Chất liệu Gỗ đá mảnh xi măng cát guồng nước tre Ý tưởng Một dạng nghệ thuật không gian kết hợp với địa hình Land Art sử dụng những vật liệu sẵn có. Ý tưởng của nghệ sĩ muốn nhắc đến sự tồn tại của con người tương tác với môi trường sống của thời hiện tại. Khi guồng nước ngừng quay nguồn sống sẽ cạn kiệt và thiên nhiên dần lụi tàn. Tác phâm Nước - Thời gian trôi đi Đào Châu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN