tailieunhanh - Learn Korean- Tiếng Hàn Nhập Môn Bài 1

Tất cả các dân tộc Hàn Quốc đều nói chung một ngôn ngữ, đây được coi là một yếu tổ quyết định trong việc tạo nên môt bản sắc dân tộc mạnh mẽ của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đã từng lập ra một số ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chuẩn đang được dùng tại Seoul hiện nay. | Learn Korean- Tiếng Hàn Nhập Môn Bài 1 Tất cả các dân tộc Hàn Quốc đều nói chung một ngôn ngữ đây được coi là một yếu tổ quyết định trong việc tạo nên môt bản sắc dân tộc mạnh mẽ của người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đã từng lập ra một số ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chuẩn đang được dùng tại Seoul hiện nay. Tuy nhiên những ngôn ngữ địa phương này trừ ngôn ngữ được dùng ở đảo Jeju-do đều khá giống với ngôn ngữ chuẩn vì thể người nói tiếng bản địa có thể hiểu được không mấy khó khăn. Các nhà ngôn ngữ học và các nhà dân tộc học đã xếp tiếng Hàn Quốc thuộc loại ngôn ngữ An-tai trong đó bao gồm cả Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Mông Cổ và tiếng Tunus -Mãn Châu. Hangeul bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc đã được sáng minh bởi vua Sejong vào thế kỷ thứ 5. Trước khi bảng chữ cái được phát minh chỉ một phần rất nhỏ dân số có thể hiểu được chữ Hàn vì nó quá khó. Trong những nỗ lực nhằm phát minh ra một hệ thống chữ viết của Hàn Quốc vua Sejong đã nghiên cứu nhiều hệ thống chữ viết khác được biết vào thời bấy giờ trong đó có chữ Hán cổ chữ Uighur và những hệ thống chữ viết của người Mông Cổ. Tuy nhiên hệ thống mà họ đã quyết định lựa chọn chủ yếu được dựa trên ngữ âm học. Trên tất cả hệ thống này được phát minh và sử dụng theo một nguyên lý sự phân chia ba phần âm tiết bao gồm chữ cái đầu chữ cái giữa và chữ cái đứng cuối khác với sự phân chia làm hai của âm tiết trong ngữ âm học của chữ Hán cổ. Dưới đây chúng tôi xin được giới thiệu qua với các bạn về bảng chữ cái tiếng Hàn. Các nguyên âm t ì - - I Các phụ âm 1 L i1 11 1 1 A 1 - õ Hangeul bao gồm 10 nguyên âm và 14 phụ âm có thể kết hợp thành vô vàn những nhóm âm tiết khác nhau. Nó vô cùng đơn giản có hệ thống và dễ hiểu đây được coi là một trong những hệ thống chữ viết khoa học nhất trên thế giới. Hangeul rất dễ học và dễ viết và đã có đóng góp hết sức to lớn đối với tỉ lệ biết chữ cao của Hàn Quốc và sự phát triển của ngành công nghiệp in ấn của Hàn Quốc. Bảng chữ cái và cách phát âm Bảng Chữ cái tiếng Hàn Quốc Bảng phiên âm tiếng Hàn Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG