tailieunhanh - Thực trạng và một số Giải pháp kỹ thuật sản xuất dưa hấu trên địa bàn

Thời gian qua ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, nhiều loại cây trồng được thay thế cho diện tích sản xuất lúa trước đây không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, một số vùng đời sống của nông dân ngày càng được nâng cao, trong đó có sản xuất cây dưa hấu là một ví dụ. Dưa hấu là cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với nhiều loại đất, dễ luân canh với. | Thực trạng và một sô Giải pháp kỹ thuật sản Ấ J 1 1 Ấ J A - 1 A xuất dưa hâu trên địa bàn Thời gian qua ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp nhiều loại cây trồng được thay thế cho diện tích sản xuất lúa trước đây không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp một số vùng đời sống của nông dân ngày càng được nâng cao trong đó có sản xuất cây dưa hấu là một ví dụ. Dưa hấu là cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn phù hợp với nhiều loại đất dễ luân canh với cây lúa nước giá trị kinh tế cao có giá trị xuất khẩu lớn nên diện tích ngày càng được mở rộng đặc biệt là các địa phương như Phú Ninh Tam Kỳ Núi Thành . Tuy nhiên trong sản xuất việc áp dụng các biện pháp thâm canh chưa hợp lý chưa chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy để nâng cao hiệu quả sản xuất dưa hấu theo hướng an toàn và có hiẹu quả chúng tôi nhận định tình hình sản xuất thời qua qua và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật cần lưu ý để cùng tham khảo. Thực trạng sản xuất dưa hiện nay ở một số địa phương tại Quảng Nam Qua khảo sát và tìm hiều thực tế một số địa phương ở Phú Ninh Tam Kỳ như Tam Phước Tam Lộc Tam Vinh Tam Thành Tam Thăng. chúng tôi nhận thấy đa số nông dân trồng dưa hấu hiện nay đều làm theo tập quán chưa áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn quá lạm dụng phân bón và thuốc BVTV có không ít hộ nông dân cứ định kỳ 3-5 ngày phun thuốc một lần mỗi lần phun hỗn hợp 4-5 loại thuốc cả sâu lẫn bệnh trong khi chưa xác định được đối tượng gây hại . thậm chí trước khi thu hoạch 1-3 ngày còn tiếp tục bón phân phun thuốc. Việc đầu tư phân bón quá nhiều nhất là phân Urea và NPK kết hợp với tưới nước không hợp lý . là một trong những nguyên nhân làm cho các loại sâu bệnh hại phát triển vì vậy hầu hết các vùng trồng dưa hiện nay đều sử dụng nhiều thuốc BVTV để phòng trừ . Ngoài ra do sử dụng phân bón quá nhiều nên dưa sinh trưởng dinh dưỡng rất mạnh chồi vượt nông dân gọi là chèo phát .