tailieunhanh - Làm thế nào để sử dụng Spike trong Word 2010

Làm thế nào để sử dụng Spike trong Word 2010 Một tính năng của Microsoft Word mà rất nhiều người chưa biết đến hoặc chưa quan tâm đến nó,mà nó lại rất hữu ích và rất quan trọng nếu như bạn từng sử dụng nó một lần,cái mà tôi muốn nhắc đến là Spike; đó là một cách thu thập văn bản vào một spike ảo từ nhiều nguồn khác nhau, và sau đó dán nó tất cả cùng một lúc vào một tài liệu mà . | Làm thế nào để sử dụng Spike trong Word 2010 Một tính năng của Microsoft Word mà rất nhiều người chưa biết đến hoặc chưa quan tâm đến nó mà nó lại rất hữu ích và rất quan trọng nếu như bạn từng sử dụng nó một lần cái mà tôi muốn nhắc đến là Spike đó là một cách thu thập văn bản vào một spike ảo từ nhiều nguồn khác nhau và sau đó dán nó tất cả cùng một lúc vào một tài liệu mà bạn chỉ định. Nó được gọi là Spike bởi vì nó giả lập như một thanh kim loại mà mọi người được sử dụng để ghim các giấy tờ lưu trữ vào đã tạo ra một spike ảo mà bạn có thể sử dụng để làm điều tương tự như thế với máy tính của bạn. Trong một số khía cạnh khác thì Spike như là clipboard trong đó những thứ có thể được sao chép vào nó nhưng không giống như clipboard những thứ đó sẽ được thêm vào Spike và được giữ chồng chất. Để xem Spike làm việc như thế nào thì bạn bắt đầu với một tài liệu trống sau đó thêm một số văn bản với nội dụng gì đó tùy ý bạn như thế này Sau đó chon một đoạn văn bản như hình one This IS dummy paragraph one This ts dummy paragraph one This IS dummy paragraph one This IS dummy paragraph one This IS dummy paragraph one This IS dummy paragraph one This IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph two Thts IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph two This IS I dummy paragraph two This IS dummy paragraph two This IS dummy paragraph three This IS dummy paragraph three This IS dummy paragraph three This IS dummy paragraph three This IS dummy paragraph three This Sau đó nhấn Ctrl-F3 trên bàn phím để di chuyển những thứ bạn đã chọn đến spike. Lưu ý Một khi bạn thực hiện quá trình này Ctr F3 thì đoạn văn bản vừa chọn sẽ di chuyển luôn vào trong spike. Bạn làm tất cả một lần nữa với các đoạn văn bản mà bạn chọn để thêm vào các nhấn Ctrl Shift F3 để đổ tất cả mọi thứ trên spike vào tài liệu hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn bạn có thể mở một tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN