tailieunhanh - SẮC MÀU THỜI GIAN: Sau 6 năm lại gặp nhau

Vào năm 2006, tại 29 Hàng Bài từng diễn ra triển lãm kỉ niệm 25 năm ngày ra trường của 23 họa sĩ khóa 9 đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau 6 năm, tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các họa sĩ lại tụ họp lại tổ chức triển lãm “Sắc màu thời gian”. .Nhiều bác cao niên đến sớm để xem tranh của các bạn già. Nhưng bảo vệ bảo sau triển lãm mới được vào xem. .Thế nhưng nhìn ở ngoài vào vẫn thấy có người đang xem tranh, và phóng viên các báo đài vẫn được vào. | SẮC MÀU THỜI GIAN Sau 6 năm lại gặp nhau Vào năm 2006 tại 29 Hàng Bài từng diễn ra triển lãm kỉ niệm 25 năm ngày ra trường của 23 họa sĩ khóa 9 đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau 6 năm tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam các họa sĩ lại tụ họp lại tổ chức triển lãm Sắc màu thời gian . Nhiều bác cao niên đến sớm để xem tranh của các bạn già. Nhưng bảo vệ bảo sau triển lãm mới được vào xem. Thế nhưng nhìn ở ngoài vào vẫn thấy có người đang xem tranh và phóng viên các báo đài vẫn được vào quay phim. Tờ rơi giới thiệu về khóa 9 đại học Mỹ thuật Công nghiệp có danh sách của 41 sinh viên khóa 9. Trong đó có người đã qua đời. Kèm theo đó là danh sách tác phẩm của 23 họa sĩ triển .