tailieunhanh - Thu hồi dự án chậm tiến độ: Phải hợp tình, hợp lý

Vì vậy, việc xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ là cần thiết, tuy nhiên việc giao dự án thu hồi sang chủ đầu tư khác chưa hẳn đã là cách đẩy nhanh tiến độ. Xem xét nguyên nhân khách quan Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, cả nước có 283 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích , phân bố trên 58 tỉnh, TP. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tại nhiều địa phương còn tồn tại tình trạng các nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, cho thuê đất. | Thu hồi dự án chậm tiến độ Phải hợp tình hợp lý Vì vậy việc xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ là cần thiết tuy nhiên việc giao dự án thu hồi sang chủ đầu tư khác chưa hẳn đã là cách đẩy nhanh tiến độ. Xem xét nguyên nhân khách quan Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai cả nước có 283 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích phân bố trên 58 tỉnh TP. Tuy nhiên qua kiểm tra tại nhiều địa phương còn tồn tại tình trạng các nhà đầu tư đã có quyết định giao đất cho thuê đất nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng. Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu xác định rõ hành vi vi phạm của các chủ đầu tư xác định giá trị đất khi thu hồi các dự án đầu tư khu cụm công nghiệp. Nếu chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện thì kiên quyết thu hồi đất để đưa ra đấu giá đấu thầu dự án giao cho chủ đầu tư mới có đủ năng lực triển khai dự án. Đây là một chủ trương hợp lý nhưng làm cách nào để đánh giá năng lực tài chính của một chủ đầu tư mới tốt hơn chủ đầu tư cũ là chuyện không dễ. 5 năm gần đây diễn biến kinh tế khá bất lợi cho những chủ đầu tư thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là các dự án đầu tư khu công nghiệp. Kinh tế thế giới khủng hoảng đã tác động lên 2 trụ cột chính của nền kinh tế nước ta là đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại quốc tế. Tác động truyền dẫn của nó tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư sản xuất trong nước làm cho hoạt động cảng biển và khu công nghiệp trở nên trì trệ không thể phát triển. Số doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp cũng trở nên ít đi các chủ đầu tư dự án không thể đổ thêm vốn vào thực hiện các dự án khu cụm công nghiệp. Hệ quả là dự án chậm tiến độ. Một vấn đề khác các dự án chậm tiến độ không chỉ do nguyên nhân từ phía chủ đầu tư mà còn đến từ việc quy hoạch của chính quyền trung ương và địa phương dẫn đến sự thừa thãi các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Nếu dự án đầu tư được đánh giá là tốt thì bản thân các chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ để nhanh chóng thu lợi nhuận. Còn nếu không

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN