tailieunhanh - Tác hại của cỏ dại và giải pháp hạn chế

Cỏ dại là loại thực vật mọc không theo mục đích của con người, chúng gây ra ảnh hưởng xấu đến cây trồng, đối với lúa, cỏ dại có những tác hại sau: 1. Tác hại của cỏ dại: Cỏ dại là loại thực vật mọc không theo mục đích của con người, chúng gây ra ảnh hưởng xấu đến cây trồng, đối với lúa, cỏ dại có những tác hại sau: - Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng : Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, cỏ dại đã sử dụng nguồn dinh dưỡng có trong đất. | Tác hại của cỏ dại và giải pháp hạn chế Cỏ dại là loại thực vật mọc không theo mục đích của con người chúng gây ra ảnh hưởng xấu đến cây trồng đối với lúa cỏ dại có những tác hại sau 1. Tác hại của cỏ dại Cỏ dại là loại thực vật mọc không theo mục đích của con người chúng gây ra ảnh hưởng xấu đến cây trồng đối với lúa cỏ dại có những tác hại sau - Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển cỏ dại đã sử dụng nguồn dinh dưỡng có trong đất và do con người bón bổ sung cho cây. Đây là nguyên nhân cơ bản làm cho lúa còi cọc kém phát triển. - Cỏ dại cạnh tranh nước Cùng với dinh dưỡng cỏ dại đã sử dụng nguồn nước trong ruộng để thực hiện các phản ứng sinh lý sinh hóa và sự thoát hơi nước thông qua khí khổng của cơ thể. Chúng làm giảm lượng nước cung cấp cho nhu cầu cần thiết của cây lúa trên ruộng . - Cỏ dại cạnh tranh ánh sáng Cũng như lúa cỏ dại sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp. Cỏ thường cạnh tranh nguồn năng lượng này và là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến quá trình lũy chất của cây lúa. - Ngoài ra cỏ dại còn là cầu nối là nơi trú ẩn của nhiều loại dịch hại nguy hiểm gây hại trên cây lúa. Vì vậy hạn chế sự gây hại của cỏ dại là giải pháp quan trọng góp phần tăng năng suất và phẩm chất lúa. 2. Giải pháp hạn chế - Đối với ruộng sạ chúng ta phải làm đất kỹ ngay từ đầu vụ nhổ bỏ sạch cỏ dại trên ruộng trong quá trình làm đất. - Cày ải hoặc làm dầm để tiêu diệt nguồn cỏ dại của vụ trước. - Đắp bờ kiên cố để chủ động quản lý nước trên ruộng. - Chọn giống tốt sạch cỏ dại để gieo trồng. - Mặt ruộng phải làm bằng phẳng lên luống để dễ dàng chăm sóc và tiêu diệt cỏ dại. - Kiểm đồng thường xuyên để loại bỏ cỏ dại còn sót trên ruộng. Đối với biện pháp hóa học khi phun thuốc cần chú ý - Phải xác định loại cỏ phổ biến trên ruộng cỏ thường gây hại ở những vụ trước để chọn loại thuốc phun phù hợp phun trừ nhóm cỏ lá rộng lá hẹp hay chác lác . - Khi phun thuốc phải căn cứ vào điều kiện thời tiết không phun khi