tailieunhanh - Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae)

1. Đặc điểm nhận biết - Bướm có thân màu xảm, hai cánh trắng, đỉnh cánh có vết đen hình tam giác. - Trứng màu hơi vàng, - Sâu non có 5 tuổi,màu xanh lục, trên lưng có những điểm đen nhỏ, sâu hình ống tròn ở giữa phình to, khi đẫy sức dài khoảng 28- 35mm. - Nhộng màu xanh, khi gần vũ hóa chuyển màu xanh hơi vàng 2. Đặc điểm gây hại - Sâu xanh bướm trắng là loại sâu hại rau họ thập tự, nhưng chủ yếu gây hại nặng nhất trên su hào và bắp. | Sâu xanh bướm trắng Pieris rapae 1. Đặc điểm nhận biết - Bướm có thân màu xảm hai cánh trắng đỉnh cánh có vết đen hình tam giác. - Trứng màu hơi vàng - Sâu non có 5 tuổi màu xanh lục trên lưng có những điểm đen nhỏ sâu hình ống tròn ở giữa phình to khi đẫy sức dài khoảng 28- 35mm. - Nhộng màu xanh khi gần vũ hóa chuyển màu xanh hơi vàng 2. Đặc điểm gây hại - Sâu xanh bướm trắng là loại sâu hại rau họ thập tự nhưng chủ yếu gây hại nặng nhất trên su hào và bắp cải. - Sâu non mới nở ăn vỏ trứng sau đó ăn nhu mô lá có chứa diệp lục chừa lại biểu bì mới nở tập trung thành cụm. Từ tuổi 2 trở đi sâu phân tán cắn thủng lá làm lá bị khuyết chừa lại gân làm cây rau xơ xác khi mật độ cao vụ đông sớm và xuân muộn sâu thường hại nặng hơn. 3. Biện pháp phòng trừ - Sâu xanh bướm trắng hại chủ yếu trên lá rau vì vậy khi phát hiện có thể dùng biện pháp thủ công dùng tay giết sâu non và nhộng. - Trường hợp mật độ quá cao phải dùng thuốc hóa học để phòng trừ kịp thời. Để việc phòng trừ đạt hiệu quả cao cần phải theo dõi phát hiện thời kỳ bướm nở rộ và đẻ trứng để phun thuốc kịp thời khi nâu non vừa nở. Các loại thuốc hóa học phòng trừ sâu xanh bướm trắng Ta Siêu EC ISERIN Tuymectin Dylan 2EC Emaben WG BT V - BT Kuraba