tailieunhanh - Phỏng vấn “ngược” nhà tuyển dụng

Có một nguyên tắc các ứng viên thường bỏ qua nhưng lại hết sức quan trọng là việc bạn cần đưa ra những câu hỏi ở tất cả các bước của quá trình tuyển dụng, từ lần đầu tiên nói chuyện với họ cho đến cuộc gặp gỡ, trao đổi cuối cùng. Thông thường, người tìm việc nên biết hai nguyên tắc chủ yếu trước khi bước vào cuộc phỏng vấn việc làm. Thứ nhất, đó là khi người phỏng vấn hỏi “Bạn có câu nào cần hỏi không” thì tốt hơn là ứng viên nên có điều gì đó. | Phỏng vấn ngược nhà tuyển dụng Có một nguyên tắc các ứng viên thường bỏ qua nhưng lại hết sức quan trọng là việc bạn cần đưa ra những câu hỏi ở tất cả các bước của quá trình tuyển dụng từ lần đầu tiên nói chuyện với họ cho đến cuộc gặp gỡ trao đổi cuối cùng. Thông thường người tìm việc nên biết hai nguyên tắc chủ yếu trước khi bước vào cuộc phỏng vấn việc làm. Thứ nhất đó là khi người phỏng vấn hỏi Bạn có câu nào cần hỏi không thì tốt hơn là ứng viên nên có điều gì đó để hỏi. Thứ hai bạn nên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi mang tính cổ điển kiểu như Điểm yếu lớn nhất của công ty là gì hoặc Công ty muốn mình sẽ đạt được những gì trong năm tới . Thế nhưng có một nguyên tắc các ứng viên thường bỏ qua tuy nhiên lại hết sức quan trọng và nên ghi nhớ. Đó là việc bạn đưa ra những câu hỏi ở tất cả các bước của quá trình tuyển dụng từ lần đầu tiên nói chuyện với họ cho đến cuộc gặp gỡ trao đổi cuối cùng. Có một danh sách các câu hỏi chờ sẵn trước khi bạn bắt đầu với nhà tuyển dụng. Bạn không cần phải hỏi những câu hỏi mang tính ghi điểm trước nhà tuyển dụng mà hãy đưa ra những câu hỏi mang tính tìm hiểu thông tin. Nghĩa là bạn cũng phỏng vấn người sử dụng lao động như họ đang phỏng vấn bạn vậy. Dưới đây là những câu hỏi bạn có thể đưa ra để phỏng vấn ngược và đừng bao giờ bỏ qua bước này bởi đây là điều mang lại hiệu quả đáng kể cho bạn Ai sẽ là người phỏng vấn tôi Bạn đã vượt qua vòng loại thứ nhất vòng loại thứ hai. và sắp bước vào chung kết với một nhân vật được cho là sừng sỏ trong công ty. Cách tốt nhất để chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc phỏng vấn là biết rõ người mà mình sẽ được gặp trong cuộc phỏng vấn. Vì thế khi nhà tuyển dụng gọi điện thông báo cho bạn kết quả đáng mừng này đừng quên hỏi xem ai sẽ là người phỏng vấn bạn trong vòng tiếp theo. Bạn sẽ đưa ra các câu hỏi theo chiều hướng khác nhau cho những người phỏng vấn khác nhau. Bạn nên có vài nghiên cứu về người phỏng vấn từ cá tính phong cách làm việc. để có thể đưa ra những câu hỏi phù hợp với cá tính của từng người.