tailieunhanh - Sâu xám(Agrotis ipsilon)

1. Đặc điểm nhận biết - Bướm có màu xanh đen, cánh trước màu nâu nhạt hoặc nâu đen, cánh sau trắng có một đường màu đen ở cuối. - Trứng được đẻ thành ổ ở trong đất hoặc dưới lá, trên thân, trên cỏ và trên tàn dư trong ruộng gần gốc cây chủ. Bướm có thể đẻ trứng. - Sâu non màu xám đen hoặc màu nâu xám dọc theo hai bên thân có một dãy đen mờ. Sâu có 3 đôi chân thật và 5 đôi chân giả. - Nhộng màu xám xanh đến nâu đỏ. | Sâu xám Agrotis ipsilon 1. Đặc điểm nhận biết - Bướm có màu xanh đen cánh trước màu nâu nhạt hoặc nâu đen cánh sau trắng có một đường màu đen ở cuối. - Trứng được đẻ thành ổ ở trong đất hoặc dưới lá trên thân trên cỏ và trên tàn dư trong ruộng gần gốc cây chủ. Bướm có thể đẻ trứng. - Sâu non màu xám đen hoặc màu nâu xám dọc theo hai bên thân có một dãy đen mờ. Sâu có 3 đôi chân thật và 5 đôi chân giả. - Nhộng màu xám xanh đến nâu đỏ có 2 gai ở phía sau. 2. Đặc điểm gây hại - Sâu xám thường gây hại giai đoạn cây con trên tất cả các loại rau. Loài sâu này thường cắn đứt các thân và cành non kéo xuống đất để ăn. Sâu non có 6 tuôi khi bị đụng chúng cuộn lại giả chết. Ban ngày sâu non ẩn núp ở dưới bề mặt của đất dưới lá. Ban đêm sâu non lên mặt đất và ăn ngang thân cây sát mặt đất làm thân cây bị khuyết hoặc bị cắn đứt. - Sâu non có thể gây hại nặng cho cây giống và cây con trên ruộng. Sâu thường xuất hiện vào giai đoạn cây con và gây hại trầm trọng nhất ở những vùng đất nhẹ đất cát nơi sâu non có thể vùi mình dễ dàng. 3. Biện pháp phòng trừ Biện pháp canh tác - Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại cày ải phơi đất 2 tuần trước khi trồng. - Dẫn nước ngập ruộng trước khi chuẩn bị đất để trồng. Biện pháp cơ giới vật lý Đối với những ruộng có diện tích nhỏ có thể bắt sâu bằng tay. Biện pháp sinh học - Hạn chế phun thuốc để bảo tồn thiên địch thường xuất hiện trên đồng ruộng như nhện bọ rùa ong ký sinh. - Dùng bẫy chua ngọt để bẫy bướm 4 phần đường đen 4 phần dấm 1 phần rượu 1 phần nước 1 thuốc . Biện pháp hóa học Có thể dùng các loại thuốc để xử lý đất trước khi gieo trồng như Basudin Diaphos .